iKlubovnae-StopaSPJFe-ShopDlouhodobá hra pro kluby


, Registrovat
Přejít na menu

2015 - Abandonis

Kolik kilometrů se dá ujít pěšky během čtrnácti dnů? Co všechno lze navštívit nad zemí i pod zemí a jak se postarat o vlastní přežití ve světě po zániku civilizace?

To si vyzkoušelo devět statečných účastníků a vedoucích puťáku Abandonis, který vedl z Litoměřic přes nejsevernější bod ČR až do Liberce.

 

Tábor začal v Litoměřicích, únikem z města podzemní štolou.

Tábor Bobří stopy Abandonis 2015.

Sedm přeživších, kteří měli tvořit jádro skupiny po následujících 14 dní, se právě dostává z města podzemím, nad temnou hlubinou po skobách zaražených do zdi.

Tábor Bobří stopy Abandonis 2015.

Následně bylo zapotřebí vystoupit na sopečný kužel Radobýlu a pohledem na okolí určit, kterým směrem bude mířit cesta za záchranou.

Tábor Bobří stopy Abandonis 2015.

V nitru sopky se však ukrývá i další podzemí, které skýtá výbornou ochranu před nebezpečným radioaktivním spadem.

Tábor Bobří stopy Abandonis 2015.

Následující den pokračuje dekontaminace za pomocí vody z potoka a kotlíku na vaření.

Tábor Bobří stopy Abandonis 2015.

K večeru dorážíme na vrchol další sopky, kopce zvaného Sedlo. Zde se máme potkat se zbylými dvěma přeživšími - Píďou a Sovou; místo nich ale nalézáme jen vzkaz napsaný na útržku papíru.

Tábor Bobří stopy Abandonis 2015.

Celý tábor se odehrával podle knížky Cesta amerického spisovatele Cormaca McCarthyho, která popisuje hrůzyplnou cestu otce a jeho desetiletého syna po katastrofě, která zničí civilizaci. Příroda umírá, poslední stromy hoří, vzduch je plný toxického prachu a cesty krvelačných, lidožravých vrahounů. Každý večer nás čekalo několik dalších kapitol dobrodružného čtení.

Tábor Bobří stopy Abandonis 2015.

Volta právě vystupuje z podzemí mauzolea nad Levínem. Žádné jídlo v hrobce nenašel, hrozí nám vyhladovění.

Tábor Bobří stopy Abandonis 2015.

Místo rozcvičky probíhalo každý den měření koncentrace prachu v ovzduší. Starý expozimetr a buzola rozhodly o tom, zda budeme celý den nosit roušku nebo dýchat nefiltrovaný vzduch.

Tábor Bobří stopy Abandonis 2015.

Děvčata se smějí - v troskách kostela v Mukařově se nám podařilo nalézt několik konzerv a tak smrt hladem v následujících dvou dnech nehrozí.

Tábor Bobří stopy Abandonis 2015.

Po odsunu Němců se v Sudetech recyklovaly nejen domy, ale také hroby. Co se stalo s nebožtíky pod náhrobkem, raději ani nedomýšlíme.

Tábor Bobří stopy Abandonis 2015.

Naše cesta vede stále na sever, přes opuštěné vesnice a rozbořené statky, po zarostlých cestách a přes bahnité řeky. Odhodlané výrazy ve tváři a veškerý svůj majetek na zádech. Tak vypadají muži a ženy, kteří přežili samotný konec světa.

Tábor Bobří stopy Abandonis 2015.

Plameny a větrem ošlehaná tvář Volty - muže, který vyhrál celotáborovou hru.

Tábor Bobří stopy Abandonis 2015.

Vzácná přestávka v opuštěném městě Benešově nad Ploučnicí.

Tábor Bobří stopy Abandonis 2015.

Opuštěné sady, prázdné domy, stržené mosty. Nezastavujeme se před ničím, celkem ujdeme skoro 300 kilometrů.

Tábor Bobří stopy Abandonis 2015.

Parkur na laně a s rouškou. Jedna z drsných disciplín, které na táborníky čekaly na jejich cestě za přežitím.

Tábor Bobří stopy Abandonis 2015.

Nad Srbskou Kamenicí je koncentrace toxického prachu vysoká, musíme pokračovat v rouškách.

Tábor Bobří stopy Abandonis 2015.

V komunitáh, které tvoří zbytky někdejší civilizace panuje tvrdý řád. Kdo jej poruší, je potrestán vhozením po hlavě do podzemního jezera.

Tábor Bobří stopy Abandonis 2015.

Hra s čísly na čele je stará skoro sto let (před 90 roky ji v oddíle Jestřábů hrál i Jaroslav Foglar), přesto dokáže stále člověka pohltit.

Tábor Bobří stopy Abandonis 2015.

Tady právě dobýváme ruiny Dolského mlýna zničeného jadernou katastrofou.

Tábor Bobří stopy Abandonis 2015.

Kdyby jen bylo do té tmy vidět.

Tábor Bobří stopy Abandonis 2015.

Každodenní koupání v potocích, řekách nebo rybnících je samozřejmou součástí putování postapokalyptickým světem.

Tábor Bobří stopy Abandonis 2015.

Stolní tenis s nalezeným míčkem ve Vysoké Lípě.

Tábor Bobří stopy Abandonis 2015.

Na hradě Šaunštejně jsme poprvé překřížili trasu popsanou v Zetově knížce Soví jeskyně.

Tábor Bobří stopy Abandonis 2015.

Nancy Blackettová - dívka, která se nezalekne (skoro) ničeho.

Tábor Bobří stopy Abandonis 2015.

Náprstníky jsou hrdým a krásným symbolem příkrých strání a skal Labských pískovců.

Tábor Bobří stopy Abandonis 2015.

Drobek na rozhledně Weifberg. Cesta na nejsevernější bod Česka vede přes Německo.

Tábor Bobří stopy Abandonis 2015.

Opuštěný a rozpadlý závod 2 Mikulášovického kovoprůmyslu je smutným mementem privatizace z konce minulého století a hořkou slzou v oku místních obyvatel.

Tábor Bobří stopy Abandonis 2015.

Druhá a poslední společná fotka v opuštěné továrně.

Tábor Bobří stopy Abandonis 2015.

Pokračujeme po kolejích, které nás (snad) dovedou tam, kam chceme.

Tábor Bobří stopy Abandonis 2015.

Po celou dobu tábora hrál na Kytaru Ilič. Jeho produkci si oblíbili úplně všichni, včetně místích slimáků.

Tábor Bobří stopy Abandonis 2015.

Nejsevernější bod železniční sítě SŽDC. Není ovšem nejsevernější železnicí na území ČR. Ta patří německým drahám a prochází bývalou obcí Fukov.

Tábor Bobří stopy Abandonis 2015.

I tam jsme se vydali. Ve Fukově není nic, jen starý hraniční most a letopočet 1893 vysekaný do opěrné zdi nad řekou Sprévou.

Tábor Bobří stopy Abandonis 2015.

Jediná stavba, která zbyla z obce, je pod zemí. Z opuštěného vodojemu právě zachraňujeme nebohé žáby, které dovnitř přivábil chlad, ale nedovedou se již dostat ven.

Tábor Bobří stopy Abandonis 2015.

Rumburk: další zásoby jsou zárukou spokojenosti účastníků.

Tábor Bobří stopy Abandonis 2015.

V Krásné Lípě předvedla Nancy své netušené lezecké schopnosti, když vystoupala jako pírko na ochoz hrobky rodu Dittrichů.

Tábor Bobří stopy Abandonis 2015.

Konečně nás dostihl (radioaktivní) déšť. Schoulení v dřevěné boudě zastávky Nová Huť v Lužických horách (dříve Jedlová zastávka) čekáma, zda se dnes mraky ještě rozestoupí nebo ne.

Tábor Bobří stopy Abandonis 2015.

Příprava jídla na ohni se odehrála každý večer, vyjma nelegálního nocování v národním parku.

Tábor Bobří stopy Abandonis 2015.

Pro případ deště jsme s sebou nesli a často stavěli dvě plachty, které poskytly přístřeší všem devíti poutníkům.

Tábor Bobří stopy Abandonis 2015.

Vrchol kopce Klíč - dalšího místa, kudy prošli hoší podle Soví jeskyně. Čáp tudy vandroval již před 15 roky.

Tábor Bobří stopy Abandonis 2015.

Slavná Panská skála z čediče s lomovým jezírkem. Vykoupali jsme se navzdory haldám turistů.

Tábor Bobří stopy Abandonis 2015.

Také v zarostlém koupališti nad Hrádkem nad Nisou jsme smyli špínu z cest a příjemně se osvěžili.

Tábor Bobří stopy Abandonis 2015.

Předpředposlední noc ve věži zříceniny Hamrštejna - úchvatného hradu kousek nad Libercem.

Tábor Bobří stopy Abandonis 2015.

Konečně v cíli. Ilič hraje Zrádnej horskej štít na samotném Ještědu.

Tábor Bobří stopy Abandonis 2015.

Vysílač na ještědu ukrývá luxusní restauraci, kam šla Nancy na Kofolu.

Tábor Bobří stopy Abandonis 2015.

Poslední zbytečky jídla (půl krajíce na osobu) a nasbírané borůvky opékáme nad ohněm kousek za ještědským vysílačem.

Tábor Bobří stopy Abandonis 2015.

Z Liberce se fotky nedochovaly. Kdo však přežil třináct dní tábora, mohl si zajet na jih do Příštpa, podívat se na svatbu Bédi a Hyňase - dávného vedoucího táborů s Bobří stopou.

Tábor Bobří stopy Abandonis 2015.

Tak zase za rok!

Tábor Bobří stopy Abandonis 2015.

Na závěr vrlé přání od Míly Nevrlého, který stojí za řadou zvyků, nápadů a pravidel, která na táborech dodržujeme. Navštívili jsme jej v Liberci a on si na nás udělal ochotně čas. Nechť platí i Vám!