iKlubovnae-StopaSPJFe-ShopDlouhodobá hra pro kluby


, Registrovat
Přejít na menu

Zemřel čestný člen SPJF Miloslav Šimek

Chceš přispívat na eStopu a sám/sama psát další články?
Nejprve se zaregistruj a pak nás kontaktuj buď v zóně iKlubovna, nebo e-mailem!

22.2.2004 09:51
Autor: Krizmen, Počet přečtení: 2457

16. února 2004 v pět hodin ráno dotlouklo srdce herce a moderátora Miloslava Šimka. Narodil se 7. března 1940, absolvoval Pedagogický institut v Praze, učitelskému povolání se však věnoval pouze krátce. V roce 1962 vytvořil bavičskou dvojici s Jiřím Grossmannem. Spolu se dočkali úspěchů v řadě představení v divadle Semafor. Po Grossmannově smrti v roce 1971 hrál Šimek s dalšími partnery (Luďkem Sobotou,

Petrem Nárožným a Ji?ím Krampolem). V roce 1991 založil Divadlo Ji?ího Grossmanna, kde p?sobil v posledních letech zejména v oblasti politické satiry se Zuzanou Bubílkovou.
Miloslav Šimek byl znám svým obdivem a láskou ke skautingu a k dílu Jaroslava Foglara. Velmi si spisovatele vážil, v 80. letech se podílel na rehabilitaci jeho díla a pozd?ji Jaroslava Foglara zval na svá p?edstavení. V záv?ru Jest?ábova života se na prknech Šimkova divadla konaly k?ty Foglarových knih a videokazet Sdružení p?átel Jaroslava Foglara. P?i k?tu první videokazety (Jest?áb od Bob?í ?eky) 8. února 1995 bylo ?leny Vedení SPJF p?edáno Miloslavu Šimkovi ?estné ?lenství v SPJF za dlouholetou obhajobu a propagaci díla spisovatele Jaroslava Foglara.

Všude to hlásám a nyní to dávám v této kronice na v?domí písemn?: Pan Jaroslav Foglar je naším nejv?tším žijícím pedagogem. Hanba všem, kte?í ho léta uml?ovali. Bylo to stejn? marné - jako zhasnout Slunce.
Miloslav Šimek, pedagog ve výslužb?

(Zpravodaj SPJF, s. 175)
Poslední rozlou?ení s Miloslavem Šimkem se koná 23. února 2004 v 11 hodin v kostele sv. Antonína na Strossmayerov? nám?stí v Praze 7 - Holešovicích. P?edání ?estného ?lenství v SPJF 8. února 1995 (foto: Marek Polák)
Vytvořil 23. ledna 2011 v 18:06:57 mira. Upravováno 7x, naposledy 4. července 2011 ve 13:28:59


Diskuze ke článku

Vložení nového komentáře
*
*
*