iKlubovnae-StopaSPJFe-ShopDlouhodobá hra pro kluby


, Registrovat
Přejít na menu

Výstavku v Chuchli uzavře beseda

Chceš přispívat na eStopu a sám/sama psát další články?
Nejprve se zaregistruj a pak nás kontaktuj buď v zóně iKlubovna, nebo e-mailem!

8.2.2004 14:59
Autor: Krizmen, Počet přečtení: 2206

Od 10. prosince 2003 měli návštěvníci knihovny v Praze – Velké Chuchli možnost zhlédnout výstavku věnovanou Jaroslavu Foglarovi, kterou jsem připravil v rámci Roku s Rychlými šípy a při příležitosti nadcházejícího 5. výročí úmrtí Jaroslava Foglara. Na nástěnce byly umístěny základní informace o životě a dílu spisovatele a činnosti Sdružení přátel Jaroslava Foglara, vedle na stolku

mohli zájemci nahlédnout do starších i nov?jších vydání foglarovek. K dispozici byly starší vydání Bob?ích stop, ul?ovky a motiva?ní karti?ky. Sou?asn? byla pro ?tená?e p?ipravena i sout?ž ze znalosti kresleného seriálu Rychlé šípy. Ta bude vyhodnocena ve st?edu 11. února 2004 v 17 hod. na besed? v?nované Jaroslavu Foglarovi, jeho vztahu k Velké Chuchli a ?innosti SPJF. Týž den bude výstavka ukon?ena.
Beseda pro d?ti se koná v M?stské knihovn? Praha ? pobo?ka Velká Chuchle, Starochuchelská 7 (Klubový d?m ? nad poštou), 11. února 2004 od 17 hod. Vstup volný. Doprava pro mimochuchelské zájemce ? nejlépe autobusem 172 ze Smíchovského nádraží v 16,45 hod. (doba jízdy 10 min.), zastávka Kazínská. P?edpokládaný konec besedy v 18 hod.
Záv?rem p?ipomínám, že práv? p?ed deseti lety se v místním kin? ve Velké Chuchli konalo jedno z posledních filmových p?edstavení Záhady hlavolamu (1993, rež. Petr Kotek), jehož se zú?astnili i ?lenové nov? vznikající Pražské pobo?ky SPJF.
Vytvořil 23. ledna 2011 v 18:06:57 mira. Upravováno 4x, naposledy 4. července 2011 ve 13:32:47


Diskuze ke článku

Vložení nového komentáře
*
*
*