iKlubovnae-StopaSPJFe-ShopDlouhodobá hra pro kluby


, Registrovat
Přejít na menu

SPJF se stalo členem České rady dětí a mládeže

Chceš přispívat na eStopu a sám/sama psát další články?
Nejprve se zaregistruj a pak nás kontaktuj buď v zóně iKlubovna, nebo e-mailem!

24.2.2004 08:55
Autor: Krizmen, Počet přečtení: 2097

Ve čtvrtek 19. února 2004 bylo Sdružení přátel Jaroslava Foglara přijato za člena České rady dětí a mládeže. Česká rada dětí a mládeže je tzv. střešní organizací, tj. že členy jsou vlastní organizace a občanská sdružení pracující s dětmi a mládeží. Posláním ČRDM je

podporovat v duchu "Úmluvy o právech dít?te" oprávn?né zájmy d?tí a mládeže ve snaze napomáhat všestrannému rozvoji mladých lidí po stránce duchovní, duševní, t?lesné a sociální. Toto své poslání napl?uje ?RDM tím, že podporuje ?innost svých ?len?, zejména snahu o vytvá?ení právních, hospodá?ských, spole?enských a kulturních podmínek vhodných pro jejich ?innost. ?RDM zastupuje všechny své ?leny v??i domácím i zahrani?ním orgán?m, organizacím a institucím. Dále pak vykonává ty úkoly a pravomoci, které jí ?lenové prost?ednictvím orgán? ?RDM uložili.
Až do nedávné doby bylo SPJF ?lenem KRUHu sdružení d?tí a mládeže. Vzhledem k situaci, která je podrobn? popsána nap?. na serveru www.adam.cz, bylo nuceno z tuto organizaci opustit.
A pro? jsme ?leny "n?jaké" st?ešní organizace? V zásad? jde zejména o pojišt?ní d?tí na našich akcích, o kontakt a spolupráci s kolegy z jiných organizací a získávání informací v oblasti legislativy spojených s ?inností sdružení pro d?ti a mládež. Více budeme ?leny SPJF o situaci v Kruhu a vstupu SPJF do ?RDM informovat na podzim na Valné hromad? SPJF a pr?b?žn? na internetových stránkách.
Vytvořil 23. ledna 2011 v 18:06:57 mira. Upravováno 4x, naposledy 4. července 2011 ve 13:30:27


Diskuze ke článku

Vložení nového komentáře
*
*
*