iKlubovnae-StopaSPJFe-ShopDlouhodobá hra pro kluby


, Registrovat
Přejít na menu

Hry pro kluby

Na iklubovně vytváříme vlastní malou encyklopedii her.

Najdete tu hry do klubovny i do přírody, na léto i na zimu, hry bojové, sportovní, strategické, rozvíjející postřeh i zručnost, ale taky hry čistě pro zábavu. Máte-li v klubu nějakou oblíbenou hru, která tu chybí, neváhejte a napište nám o nív depeši nebo klidně třeba mailem.

Aktuálně si můžete vybrat z těchto her:

 

Na krále Počet hráčů. 7 až 20 Počet hráčů. libovolně Počet hráčů. obratnost


Hra na krále je ideální na jarní výpravu nebo tábor. Hráči se rozestaví na travnatou plochu do čtverce na značky (nejlépe kameny), tak že jedna strana je obsazena králem (ideálně na vyvýšeném místě), po jeho pravé ruce následuje několik zástupců vyšší šlechty, další strana čtverce patří nižší šlechtě, naproti králi jsou svobodní občané a čtverec uzavírají nevolníci (otroci) po králově levé ruce. Král začíná hru tím, že hodí libovolnému hráči tenisový míček.

Cílem každého hráče je stát se králem. Za tímto účelem se snaží hráči dosáhnout vyšší pozice v kruhu (podle směru hodinových ručiček). Hráči si hází tenisovým míčkem tak, že každý hráč smí házet míček členům své a nižší vrstvy - tj. nevolníci pouze nevolníkům a svobodným občanům, svobodní občané nevolníkům, svobodným občanům a nižší šlechtě,…, král může hodit míček každému.

Hráč, kterému někdo hodí míček, se jej pokouší chytit. Podaří-li se mu to, pokračuje ve hře a hází míček dalšímu hráči, v opačném případě musí pro odhozený míček doběhnout a uvolní tak svoji značku. Toho se pokouší využít hráči z nižších pozic a tak povýšit na společenském žebříčku. Hráč se na svoji ani jinou značku nesmí vrátit, dokud nemá míček v ruce - nejčastěji se tak hráč, který míček nechytil, stává opovrhovaným nejnižším otrokem.

Při přebíhání na uvolněnou značku je povoleno přeskakovat libovolně pořadí, předbíhat více hráčů ba dokonce obsazovat i značky , které opustili jejich hráči z nepozornosti, i když jim zrovna nikdo nehodil míček. Jediným pravidlem je, že nevolníci nesmí obsazovat místo krále, neboť pořadí se ne. Hra nemá vítěze, neboť pořadí se neustále mění.

Pro ozvláštnění můžete dát nejnižšímu otroku právo vyvolat revoluci vykřiknutím slova REVOLUCE. Na tonto pokyn všichni hráči běží k předem určenému vzdálenému místu (táborová kuchyň, významný strom apod.) a po jeho dotknutí se vrací a obsazují libovolnou společenskou pozici.

Na krále.

Plácaná Počet hráčů. 4 a více Počet hráčů. 20 min Počet hráčů. postřeh


Plácaná.Hráči se posadí okolo stolu a každý skříží svou pravou ruku přes levou ruku souseda (a samozřejmě levou pod pravou toho druhého souseda). Hru zahajuje vedoucí plácnutím svojí pravou rukou o stůl, následuje hráč, jehož ruka leží dále na stole v řadě (je to hráč ob jedno vpravo od vedoucího). Potom plácá další hráč následující rukou a tak stále dokola vždy jedna ruka za druhou šíří signál okolo stolu.

Každý hráč má ovšem možnost plácnout rukou dvakrát a tím obrátit směr šíření signálu, je proto nutné bedliě sledovat, zda předchozí hráč plácl rukou jednou nebo dvakrát a čí ruka následuje. Pokud některý hráč plácne rukou o stůkl v nepravou chvíli nebo naopak jeho ruka zacváhá ve chvíli, kdy je na ní řada, tato ruka vypadává ze hry a hráči ji schová pod stůl (hráč ještě může pokračovat ve hře druhou rukou). Vítězí jeden nebo dva kráči, jejichž poslední dvě ruce zůstávají na stole.

Nervíci Počet hráčů. 3 až 12 Počet hráčů. 20 min Počet hráčů. postřeh


Oblíbená hra do klubovny ke stolu. Vedoucí si obstará hrací kostku (případně dvě) a prázdnou plechovku (např. od kompotu), každý hráč plastovou figurku ze hry Člověče nezlob se (poslouží ale také knoflík nebo malá kovová matička). Hráči si uváží figurky na nit asi 30 cm dlouhou a . Vedoucí pak položí na stůl bílý papír (doporučujeme podložit např. blokem papírů nebo starými novinami pro utlumení nárazu) a podle okraje plechovky na něj nakreslí tužkou kruh. Do tohoto kruhu umístí všichni hráči své figurky a v ruce drží druhý konec niti.

Jakmile je hra zahájena, uchopí vedoucí do ruky plechovku a druhou rukou hází kostkou, tak aby na ni všichni hráči viděli. Pokud  padne na kostce sudé číslo (2, 4, 6), nesmí hráči s figurkou ucuknout z kruhu, ani když vedoucí naznačuje přiklopení figurek plechovkou (ale nepřiklopí ji úplně). Naopak když na kostce padne liché číslo (1, 3, 5) přiklopí vedoucí co nejrychleji figurky v kruhu plechovkou - hráči se však mohou zachránit rychlým trhnutím za nit a vytáhnutím figurky mimo kruh.

Za každou špatnou reakci (když ucukne z kruhu při sudém čísle a nebo když se nechá přiklopit při lichém čísle) získává hráč trestný bod -. Ve chvíli, kdy první hráč nasbírá předem dohodnutý počet trestnýh bodů, hra končí. Pokud jsou hráči již zkušenější, je možné házet dvojicí kostek a hrát porle lichosti/sudosti čísel na nich.

Parlament Počet hráčů. 8 až 20 Počet hráčů. 30 min Počet hráčů. paměť


Parlament je hra do klubovny, školní třídy nebo tělocvičny, může ale posloužit i jako trošku náročnější seznamovací hra třeba okolo ohně na táboře. Hráči se rozdělí do dvou stejně početných skupin (nejlépe kluci - holky nebo dva kluby proti sobě apod.) a usadí se do kruhu (na židle nebo jen na zem). Čtyři místa jsou speciálně vyznačena, vyvýšena nebo vylepšena a představují parlament. Na počátku hry sedí v parlamentu z každé skupiny dva hráči - cílem hry je pro každou skupinu obsadit všechna čtyři místa v parlamentu svými hráči - tím skupina vítězí. Jedno místo v kruhu musí na začátku hry zůstat volné!

Vedoucí rozdá každému hráči malý papírový lístek (kartičku), na niž hráči napíší své jméno. Kartičky jsou poté posbírány a každý hráč si vylosuje nějaké jméno (cizí nebo i své). Vylosované jméno hráč nikomu nesděluje - je to nyní jeho tajná přezdívka. V tuto chvíli tedy nikdo neví jména ostatních hráčů. Hru zahajuje hráč, který má po púavé ruce volné místo formulí „chtěl(a) bych, aby si vedle mě sedl…“ a uvede zpočátku náhodné jméno jednoho z hráčů. Na tento pokyn vstává ten, kdo má požadované jméno a posadí se vedle hráče, který jej vyvolal - poté si musí oba dva vyměnit kartičky. Následně vyvolává ten hráč, po jehož pravé ruce je teď volné místo.

Vzhledem k tomu, že jména hráčů, kteři mají obsadit volné místo, jsou vyvolávána nahlas a kartičky se mění, je možné sledovat, jakou přezdívku má zrovna který hráč. Protože si ale dvojice vyvolávající - vyvolávaný mění kartičku po každé změně místa, putují přezdívky z hráče na hráče a je velice obtížné si pamatovat, koho je zrovna mpožné vyvolat jakým jménem a kdo tedy vlastně na volné místo přijde. Hráči s dobrou pamětí ovšem dokáží vyvinout dokonalou strategii a společně do parlamentu dosadit „své lidi“ nezávisle na jejich momentálních přezdívkách. K výhře ovšem může dopomoi i náhoda.

Nevstupujte do kolejiště! Počet hráčů. 2 a více Počet hráčů. 10 min Počet hráčů. obratnost


Pro tuto hru budete potřebovat starou a nepoužívanou kolej, nejlépe nějakou zrušenou vlečku nebo trať. Pokud si nejste jistí, že po mkoleji nejezdí vlaky, hru na ní nehrajte, mohlo by to být velmi nebezpečné!

Na začátku hry si všichni hráči stoupnou na obě kolejnice (ještě zajímavější je hra např. na staré výhybce) a vedoucí pokynem zahájí hru. Od této chvíle je úkolem každého hráče vydržet co nejdéle nahoře na koljnici aniž by spadl a současně skutečnými i předstíranými výpady  přimět ostatní hráče k pádu na zem. Jakmlie se některý hráč dotkne nohou nebo jinou částí země, odchází opodál a do hry již nemí zasáhnout. Vítězí ten hráč, který jako poslední zůstane stát oběma nohama nahoře na kolejnicích.

Úplně tupá hra! Počet hráčů. 1 a víc Počet hráčů. libovolně Počet hráčů. trpělivost


Vedoucí vysvětluje nejméně 20 minut hráčům pravidla, ale dává si pozor aby neměla vůbec smysl. Důležité je používat co nejčastěji slova jako „běhat, rychle, útočit, vybít, zábava, strategie, postup“, případné dotazy hráčů je vhodné odbít tím, že už to bylo vysvětleno dříve, nebo to bude vysvětleno později. Když hráči ztrácí pozornost, vytáhne vedoucí z kapsy nesmyslný plánek a odborně ho popisuje. Je důležité, aby na plánku bylo hodně různých obrázků a aby neměly žádný význam. Doporučujeme zejména hvězdičky, klíče, kytičky a jiné pěkné obrázky.

Hra začíná, když už vedoucího nebaví dál vysvětlovat pravidla. Každému hráči dá různý počet figurek, nejlépe aby měl každý jiný, a umístí je na plánek. Hráči putují po plánku bez pořadí a když vstoupí na nějaké políčko, dá jim vedoucí nesmyslný úkol, nejlépe někam hodně dlouho a daleko běžet úplně zbytečně, možné jsou ale i jiné extrémně náročné úkoly.

Hra nemá vítěze, pouze poražené. Pokud hráči včas odhalí, že jde o tupost a zlynčují vedoucího, je to on.