iKlubovnae-StopaSPJFe-ShopDlouhodobá hra pro kluby


, Registrovat
Přejít na menu

Naším znamením je RUDÁ HVĚZDA, ne BOBR - 19. března 1959 vyšlo 3. číslo časopisu Abc mladých techniků a přírodovědců

19.3.2019 01:01
Autor: Menhart, Počet přečtení: 1520

Obrázek ke článku Naším znamením je <font color=red>RUDÁ HVĚZDA</font>, ne BOBR - 19. března 1959 vyšlo 3. číslo časopisu Abc mladých techniků a přírodovědcůMilí soudruzi!
Chtěl bych vám i se svým kamarádem napsat nějaké připomínky. Mohly by se například založit takové kluby, ve kterých by mohli být nejméně tři chlapci, kteří by pořádali různé výpravy. Měli by také své legitimace, deníky, mohli by lovit bobříky odvahy, šlechetnosti, rostlin a jiné...

Miroslav Švehla a Jiří Marek, Blažovice

Závidíme vám

Pište si deníky, podnikejte výpravy, milí čtenáři. A nemusíte kvůli tomu ani zakládat klub: jste-li dobrými kamarády a pionýry - můžete to vše dělat s pionýrskou družinou ... I legitimací se již brzy dočkáte.

Ale kde jste přišli k těm bobříkům? Uznejte sami: co je to „bobřík rostlin"? Nebo „bobřík šlechetnosti“? I když máme zvířata rádi --- bobry nevyjímaje --- jak je můžeme přirovnávat k lidem? Nebo naopak: jak můžeme lidi přirovnávat k nim? Proč bychom je tedy „lovili“ třeba jen v podobě různobarevných knoflíků.

Děkujeme vám, milí čtenáři, za upřímnost, že jste se na nás obrátili se svým návrhem. A chceme vám ji oplatit. My v redakci jsme mladí lidé. Nejen tím, že se mladými cítíme, ale i věkem. Třem redaktorům je dohromady 88 let. Když jsme vyrůstali a byli kluky – zažili jsme všelijakých spolků, klubů habaděj. Rozplynuly se jako dým. Nebyly k ničemu. A my vám dnes závidíme. Chtěli bychom být ve vašich letech. Mít velkou organizaci, která má porozumění pro klukovská i dívčí přání. Mít důvěru dospělých a především Komunistické strany Československa.

Ano důvěru. Jinak by vám Československý svaz mládeže nemohl propůjčovat symboly nejdražší: rudé šátky, praporky, skupinové vlajky a pěticípé hvězdičky. Možná, že již nosíte na svých prsou

hvězdičku Mladého budovatele. Ale za rok za dva přibude na váš levý rukáv další. A my budeme vidět, že si důvěry dospělých zasluhujete. Ta rudá hvězdička bude totiž říkat, že se statečně připravujete na obrovský a jedinečný úkol: vytvořit komunistickou společnost.

Vaše cestička k tomuto cíli vede pionýrskými stupni „Co má znát a umět pionýr“. Jsou čtyři. Pro nejmladší pionýry ze 3. třídy je první. Pro 4. a 5. třídu druhý. Pionýři ze 6. a 7. třídy mohou získat třetí. A nejstarší pionýři z 8. a 9. tříd čeká čtvrtý. Plnění každého stupně vám přinese všechno to zajímavé, co chcete prožít. Také se ukáže, jak máte pevnou vůli a snahu vytrvat a překonávat potíže. Některé body stupňů můžete plnit sami, ale k jiným bude potřeba celé vaší družiny, oddílu, místního kolektivu nebo zájmového kroužku.

Nač tedy kluby s bobříky? Bobr se stal ubohou obětí a byl bezohlednými lidmi téměř vyhlazen. Proč by měl být našim znamením? My máme znamení jiné. Znak práce a boje, odvahy a vytrvalosti, spravedlnosti a štěstí. Je to rudá pěticípá hvězda, která vedla a vede milióny lidí z celého světa. Září i na vaší cestě životem. Jste-li opravdovými pionýry, získáte právo ji nosit.

Přejeme vám to -- Mirku, Jirko -- jako to přejeme všem čtenářům ABC.

VAŠE REDAKCE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V roce 1959, ve 3. čísle časopisu, které vyšlo přesně před 60 roky, redakce Abc vystoupila tvrdě proti lovení Foglarových bobříků.

Obsah článku připomíná texty Jana Šímaně - Galéna v době jeho největšího slohového rozkvětu. Ale třeba to uvede na pravou míru tehdejší zástupce vedoucího redaktora - Vlast. Toman (*1929). Vždyť byli v redakci jen tři mladí lidé, kterým dohromady bylo pouhých 88 let.
Hadžiho komentář zde rád doplním.

 

 

Obrázek zde.


ABC a foglarovské bobříky v roce 1959

Milý foglarovče Menharte!
Nevím, co Tě přivedlo hledat/najít v ABC úvodník ze 3. čísla z roku 1959. Tehdy, o měsíc později, v dubnu, bylo  10. výročí vzniku Pionýrské organizace v Československu. Tou dobou jsi ještě nebyl na světě a o oněch dávných časech tedy víš jen to, co jsi kde četl, možná viděl v doku filmech atp..
Ano, v té době byl Foglar zakazován, utajován a dokonce silně kritizován. Nebudu to otevírat, Ty chceš znát autora úvodníku. Proč? Z té naší redakční trojice už jsem naživu jen já a opravdu jsem to nepsal. Byl jsem tou dobou redaktorem techniky. A protože Tě napadl Jan Šimáně-Galén, tak ten v té době v ABC nepracoval, ani nám nepřispíval. 
Ber tedy onen text jako přirozenou reakci dobové "nálady" k výročí Pionýra. Neublížil, ani neuškodil, byl jen poplatný době. Všimni si raději toho, jak se ABC vyvíjelo v dalších letech, jak přispívalo k změnám v Pionýru. Vždyť o rok později (1960), to už jsem byl šéfredaktorem, jsme začali organizovat zájmové kluby. Modernější to formu FČK, odpovídající vědecko-technikckému rozvoji a zájmům dětí. To Foglar nikdy nepochopil, protože on nežil v našem světě, ale jen v tom svém, který jistě sám znáš.
Já jeho knihy četl - i Hlasatele a Rychlé šípy. Vpřed byl pro nás určitým vodítkem, když jsme tvořili ABC - i to psané logo jej připomínalo! Ve své knize Můj život s ABC (2005) jsem v části věnované Foglarovi napsal: Dobrý žák svého učitele nenapodobuje, ale dovádí to, co se naučí, dál. 
Mohu říci, že mi Foglar jakýmsi učitelem byl. I později, když jsem ho přivedl na stránky ABC jako autora návodů a komiksu Kulišáci. Ptej se, Menharte, raději na to, jak a proč jsem to udělal, zatímco ostatní drželi "lajnu" nepublikovat ho! A kolik jich potom najednou bylo "statečných"? A Foglar se pak po 3 letech omluvil, že to už má moc a naopak méně nápadů na komiks. 

A tak na závěr se ptám já? Víš kdy, kde i třeba kolikrát se ve Foglarových vzpomínkách a životopisech objevila aspoň větička o tom, že mu ABC pomohlo, aby opět publikoval (od roku 1963)?
A kdy, kde se o tom zmínili jiní hodnotitelé a kritici i badatelé?

Měj se, Menharte, snad jsem Tě aspoň trochu vysvětlil, co je a co bylo podstatné. Napsal jsem to jednou rukou (pravou), protože na levé mám sádru kvůli menší zlomenině.

Vlastislav Toman-Hadži, 20. března 2019

 

 

 

Vytvořil 19. března 2019 v 01:06:06 Menhart. Upravováno 5x, naposledy 23. března 2019 ve 22:59:40, Menhart


Diskuze ke článku

23. března 2019, 22:57
Menhart (administrátor)

Hadžiho komentář

Nevím, co Tě přivedlo hledat/najít v ABC úvodník ze 3. čísla z roku 1959. Tehdy, o měsíc později, v dubnu, bylo  10. výročí vzniku Pionýrské organizace v Československu. Tou dobou jsi ještě nebyl na světě a o oněch dávných časech tedy víš jen to, co jsi kde četl, možná viděl v doku filmech atp...

Celý text byl začleněn do článku nad komentáři.

21. března 2019, 12:42
Tonda Plíhal

nábor

Chcete zažít něco jiného než s ultra poctivými Rychlými šípy? Přejděte k nám - Dvorečákům! Mi si na nic nehrajeme.
20. března 2019, 15:47
Čáp (administrátor)

:-D

Když jsme vyrůstali a byli kluky – zažili jsme všelijakých spolků, klubů habaděj.

19. března 2019, 12:41
Libor Čája

Mládež nová ...

... mládež Gottwaldova'

I já jsem tehdy (asi tak od r. 1964?) odebíral (nejprve prostřednictvím rodičů) ABC.
A vzpomínám na to velmi rád, a to ve smyslu dobrodružství, papírových modelů-slepovacích vystřihovánek atd.

A tehdy jistě všudypřítomné články 'ideologického' střihu na mně, díky prostředí, v němž jsem vyrůstal, nezanechaly mého dobrodružného ducha poškozujících následků.

Snad jen z mého pozdějšího - již studentského - období mnohé tzv. nonsensové básně, které jsme si mnohdy sami vymýšleli.

Např.:
Nad savanou duch Lenina se sklání,
nebojte se indiáni, ani!
Na souši i na moři
zaženem agresoři!

Donald
Vložení nového komentáře
*
*
*