iKlubovnae-StopaSPJFe-ShopDlouhodobá hra pro kluby


, Registrovat
Přejít na menu

Zapojte se do akce JARO S TĚŠÍTKY

1.3.2004 08:48
Autor: Soki, Počet přečtení: 2335

Sdružení přátel Jaroslava Foglara pořádá již tradičně první jarní týden skvělou akci nazvanou Jaro s těšítky. Je velmi snadné se zapojit, pobavit se, udělat radost lidem kolem sebe nebo i získat nové kamarady.

21. b?ezna skon?í vláda zimy a nastává jaro. Už zase p?ijdou ty teplé, sluncem prozá?ené, dny, které jakoby nás volali ven za dobrodružstvím. Už zase budeme moct jezdit na kole na kole?kových bruslích, chodit na výpravy do les?, na zmrzlinu, koupat se, hrát nejr?zn?jší hry, spát pod stanem ?


Oslavte spole?n? s námi p?íchod jara. Zapojte se do akce ?Jaro s t?šítky?. Vše vypukne 21. b?ezna a pak si celý týden (tedy do 28. b?ezna) budou sluní?ká?i vym??ovat t?šítka a také je dávat ostatním.


Jak se m?žeš zapojit i ty nebo tv?j klub?

Vyrobte si malá t?šítka. T?šítko (od slova t?šit se, pot?šit) je bu? malá karti?ka s citátem ?i kresbou, nebo i malá fotografie, pohled, hezký pomalovaný kamínek, korálek ?i jiná milá drobnost. Jakmile taková t?šítka budeš mít stává se z tebe sluní?ká? a m?žeš se dát do hry. Pokud se sluní?ká?i potkají, navzájem si vym?ní t?šítka a nemusí se p?i tom ani znát. Poznají se totiž podle toho, že budou mít na tri?ku, ?epici, bat?žku, svetru nebo kabátu p?ipíchnuté malé žluté sluní?ko (veliké asi 3 ? 4 cm). Po celý týden, co budeš sluní?ká? a budeš nostit sluní?ko, se musíš snažit p?inášet ostatním jen pohodu a dobrou náladu. T?šítka m?žeš dávat i zamra?enc?m, kte?í se hry neú?astní, t?eba je to pot?ší.


?ekni o této h?e i ostatním, vyv?s t?eba pravidla na školní nást?nku, ?ekni kamarád?m a spolužák?m ve t?íd?, a? je nás sluní?ká?? na za?átku jara co nejvíce. T?eba se pak díky této h?e potkáme spoustu dosud neznámých bezva lidi?ek.


Jaro s T?šítky


V Brne: 23. 3. 2004 - neoficialní brn?nské setkání setkání sluní?ká?? a vým?na t?šítek v klubovn? SPJF (Kope?ná 31) v 16.30 - 17.00 hod.
Vytvořil 23. ledna 2011 v 18:06:57 mira. Upravováno 7x, naposledy 4. července 2011 v 01:13:37


Diskuze ke článku

Vložení nového komentáře
*
*
*