iKlubovnae-StopaSPJFe-ShopDlouhodobá hra pro kluby


, Registrovat
Přejít na menu

Velká výměna kartiček

20.12.2004 12:29
Autor: Soki, Počet přečtení: 2909

Hyňas: Byli bychom rádi, pokud byste dali vědět o i o vašich kartičkách, které byste rádi zařadili do našeho systému. Nezbytný je ale detailní popis všeho, co se kartiček týká.

V rámci Celodenního odpočinkového odpoledne se konala i Velká výměna kartiček a v jejím rámci byl stanoven i směnný kurz.Na akci bylo k mání značné množství kartiček. Prováděla se jejich rozsáhlá výměna, ale kartičky byly i prezentovány jejich autory či jejich zástupci. Velké pozornosti se těšily již tradičně zejména čikovky, ale velké pozdvižení způsobily i vojtovky, které se po velmi dlouhé době opět objevily. Rozdáno bylo větší množství vojtovek černobílých, ale mezi účastníky se dostalo i několik barevných kousků... Nechyběly ani orionovky a čápovky přichystané speciálně pro tuto příležitost. Majitele změnilo velké množství čikovek, černobílých vojtovek a čápovek, další kartičky již byly pouze na ukázku.
Ovšem největší poprask způsobila velká výměna mezi Hyňasem a Vojtou. Hyňas, dosud jediný vlastník tondovek vyměnil jejich kompletní sadu (šest oboustranných kusů, z nichž každý byl originál) za všechny existující barevné vojtovky, jichž bylo dosud mezi veřejností jen několik kusů (nejvíce měl Čiki a to dvě).
Zde je seznam všech známých kartiček s malým popisem:

Ulčovky
Tyto kartičky není myslím třeba nijak blíže přibližovat. Jejich autorem je František Ulč, ty novější vydává Miloš Vraspír – Bobr a jsou na nich tábornické a foglarovské motivy. Dalo by se říct, že jsou hlavními z kartiček SPJF. Poslední dobou se jich ale vydává velké množství, není tedy problém je snadno získat, a proto jejich kurz upadá. Je ale stále držen hezkou grafickou úpravou.

Motivačky – teslevičky
Velmi pěkné kartičky Milana Tesleviče. Jsou pestře barvené a jsou zaměřené na podporu klubovního hnutí. Ze zadní strany mají vždy nějaký „motivující“ text. Ovšem protože není žádný problém je získat a v podstatě se rozdávají, je jejich cena velmi nízká.

Čikovky
Jejich autorem je Petr Kuběnský – Čiki a dělí se na normální, zábavné a speciální. Ty posledně jmenované jsou velmi vzácné, vydávají se vždy s věnováním pro konkrétního člověka, a proto jsou nesměnné. Ostatní čikovky (až na výjimky) nesou vždy na sobě nějaký pěkný citát. Psány jsou vždy na stroji do ručně kreslených rámečků a kopírovány jsou na nejrůznější barevné papíry a jako jedny z mála dále uvedených kartiček stále vycházejí a stále se těší sběratelské oblibě. Jsou číslovány a nejnovější z nich mají číslo asi okolo 230.
Zábavné čikovky jsou zařazeny mezi těmi ostatními. Jsou to čísla bezprostředně po stovce, 123 a 200. Jsou zajímavé tím, že citáty na nich, nebo alespoň jejich výjimečná grafická úprava, pochází od některých z členů SPJF. Jsou mnohem cennější než čikovky obyčejné.
S čikovkami souvisí ježury. Ty jsou vlastně platidlem, za něž je možno čikovky nakupovat (jinak je lze získat i jinými způsoby). Existují normální jednoježury, půlježury, univerzální ježury a dvouježury. Za určitých podmínek lze za ně nakupovat normální i zábavné čikovky. Ježury vždy byly schovávány na akcích a v klubovně v Brně na Kopečné, případně rozdávány. Poslední dobou jejich výdej ale stále slábne...

Milanovky
Kartičky vydávané Milanem Ducháčkem ze Dvou Divochů. Jsou na nich zejména klubovní a zálesácké motivy. Původně byly zaměřeny pro interní klubovní potřebu, později se ale velmi rozšířily. Poslední dobou již nevychází a je velmi těžké je sehnat. Byly ručně kreslené a černobíle kopírované na barevné papíry.

Myškovky
Oproti ostatním poměrně nové a přitom neznámé kartičky. Vydává je Martina Potschová – Myška a je na nich většinou obrázek a krátký text, co má a nemá Myška ráda. Občas jsou k dostání na různých akcích.

Krychlovky
Další z novějších kartiček, jejichž cena opět není příliš vysoká. Tvůrcem je Lukáš Witz – Krychlík a přepisuje na ně na počítači úryvky známých básní od slavných poetů. Problémem je ovšem vždy ne příliš dobrá úroveň přepsaného textu... Rozdává je na akcích.

Čápovky
Přecházíme k vzácnějším kartičkám. Tyto vydával před několika lety Jirka Kalina – Čáp, většinou na foglarovské motivy. Na každé je vždy obrázek a krátký text. Zprvu vycházely v nečíslované podobě, která je nyní ještě více ceněná než druhá sada, číslovaná. Zezačátku to ani neměly být sběratelské kartičky...

Orionovky
Druhé kartičky, se kterými toho má Čáp mnoho společného, i když jsou kartičkami 143. KBS Orion. Již asi dva roky nevychází a je to velká škoda. Nebyly totiž ani tak určeny na sbírání, jako spíše na vyluštění šifry, vedoucí k nějakému nesmírnému tajemství. Na každé kartičce bylo vždy jen písmeno a číslo. Ceněny by byly vysoce, nebýt jejich neuvěřitelnému množství – má jich být okolo 600. Orioňáci je kdysi schovávali v klubovně v Brně na Kopečné ulici a jejím okolí a na akcích.

Dudlovky
Tyto kartičky vydávala opět před několika lety Lucka Černohousová – Dudla. A opět ve dvou verzích, je ovšem pozoruhodné, že ta starší, černobílá, je ceněna méně. Byla totiž kopírovaná na bílý papír, kdežto pozdější barevná podoba byla kreslena ručně a každý kousek tak vlastně byl originál. Zajímavé je, že na všech kartičkách je vždy číslo a písmeno. V dudlovkách se totiž skrývá dosud nerozluštěná zpráva... Jejich námětem vždy byla příroda a tak na každé kartičce nalezneme pěkný obrázek nějaké rostliny. Grafická úprava barevných dudlovek je vskutku úchvatná a proto jsou velmi ceněny. Byly rozdávány za účast na akcích.

Anyovky
Vydávané Anežkou Plintovičovou – Any. O těchto kartičkách toho bohužel není příliš známo... Jsou takzvaně jen pro V.I.P.

Vojtovky
Toto jsou jedny z nejcennějších kartiček. Všechny vydává Vojta Hanuš a všechny mají spojitost se zážitky z SPJF v okolí Brna a některé z hlášek, na nich vyobrazených, se již rozšířily mezi širokou veřejnost. Jsou dvojího typu:
Černobílé. Tyto byly vydávány jako první. Byly kopírovány na bílý papír a měly Vojtovu neopakovatelnou grafickou úpravu. Zpočátku je všude rozhazoval plnými hrstmi na akcích, takže nebyl až takový problém je získat. Později ale jejich vydávání stále sláblo.
Potom nakreslil vojtovky barevné. Je jich jen jeden arch a jsou barevně kopírovány. Obrázky jsou ještě lepší než u vojtovek černobílých a Vojta o nich kdysi prohlásil: „Budou ještě méně dostupné, než ty černobílé!“ Měl pravdu, a protože tou dobou černobílé vojtovky už téměř rok nevycházely, dovedete si představit, kolik se těch barevných na veřejnost dostalo... Grafická úprava je skutečně excelentní a nejen proto jsou jedněmi z nejcennějších kartiček.

Tondovky
Tyto kartičky jsou nejpodivuhodnější. Je jich jen šest, všechny jsou oboustranné, kreslené ručně propiskou a všechny jsou originály. Kdysi je nakreslil Tonda Dolák všechny na jedné akci a zachytil v nich své tehdejší nadšení dlouhými vousy a USA. Jejich grafická úprava je velmi kontroverzní a neopakovatelná, stejně jako jejich náměty. Pro někoho jsou pravým pokladem, pro někoho naprostým brakem. Na Velké výměně kartiček je všechny Vojta vyměnil za celé své plato vojtovek – plných 18 kartiček! Někdo jiný by je nevyměnil ani za čikovku.

Směnný kurz:
Při jeho stanovování jsme vycházeli ze základních přepočtů platidel, obvyklých v SPJF v okolí Brna (úterníky a čtvrtníky) a čikovkovém systému (ježury). Jednotlivé kursy jsou ovlivněny mnoha faktory – grafickou úrovní, kulturním přínosem, dostupností, aktuálností, nabídkou, množstvím, historickou cenou atd. Cennější jsou vždy kartičky amatérské. Kurzy jsou pouze orientační.
1,- Kč 4
1 čtvrtník 1
1 úterník 0,5
ježura obyčejná 9
ježura univerzální 15
půlježura 5
dvouježura 30

A nyní samotné kartičky:
čikovky normální 60 (asi šest ježur)
čikovky zábavné 142 (přepočítáno z ježur)
ulčovky 10
motivačky 4
milanovky 34
myškovky 12
krychlovky 24
orionovky 9
čápovky číslované 44
čápovky nečíslované 50
dudlovky černobílé 55
dudlovky barevné 200
anyovky 52
vojtovky černobílé 91
vojtovky barevné 200
tondovky jediné kartičky, u nichž se kurz nepodařilo určit. Proto žádáme všechny, kteří ví, o co jde, ať sdělí svůj názor Hyňasovi nebo Čikimu. Možné meze jsou 40 (Čiki) až 560 (Hyňas).

To jsou všechny kartičky, známé v okolí Brna. Byli bychom rádi, pokud byste dali vědět o těch vašich kartičkách, které byste rádi zařadili do našeho systému. Nezbytný je ale detailní popis všeho, co se kartiček týká. A ještě poznámka – do systému nepatří vnitroklubovní kartičky či nálepky a kartičky vydávané kýmkoliv jiným než sdružením nebo jeho členy.

Vytvořil 23. ledna 2011 v 18:06:57 mira. Upravováno 6x, naposledy 7. července 2011 v 06:11:42


Diskuze ke článku

2. září 2005, 11:01
Topik333

mohla by se udělat zběratelská stránka Top
14. ledna 2005, 04:08
Rikitan20

Ahoj Krizmene, musím jednoznačně souhlasit s Hyňasem. O všech akcích, které se mají konat, se informuji v rubrice AKCE na těchto stránkách. Zatím se mi nestalo, že by se konala akce a pozvánka na ní by tam nebyla zveřejněna. Pokud by se to přece jen stalo nebo bych na akci prostě zapomněl, tak existuje chat, kde jsou človíčci, kteří při běžné komunikaci často upozorňují a připomínají, že se akce koná a zvou nás na ni. Jinak si myslím, že je na pozvánce vždy uveden organizátor. Takže vím, že např. Odnyt pořádá Myška, Vyzvědače pořádá Fiši nebo Orooheň pořádá Čáp. A pokud bych to přece jen nevěděl, tak stačí zavolat na číslo, které je tam uvedeno nebo se informovat e-mailem, který je připsán k pozvánce popř. se optám na chatu nebo prostřednictvím komentáře na bližší podrobnosti o akci, které mi nejsou známy. Já jsem osobně s informovaností o akcích velmi spokojen.
10. ledna 2005, 13:49
Jitulka

Pokud jde o Brno a okolí - Dudla třeba bydlí v Orlických horách
10. ledna 2005, 08:50
Krizmen

Tak to shrneme. Kartiček je mnoho a nejsou jenom v Brně a okolí. Je na organizátorech této akce (a na dalších zájemcích), aby šířili tuto zatím regionální myšlénku dál.
7. ledna 2005, 18:27
MVBobr

K reklamám v časopise SPJF ... v nové Bobří stopě č. 48 (tisk cca za 5 dní) je opět reklama za 5.000 Kč. Sháním další sponzory. Třeba něco získáme v této oblasti i na REGIONTOURu na Výstavišti za týden.
7. ledna 2005, 17:19
Krizmen

Soki: To je tedy pro mě nová informace. Nevěděl jsem o ní, ač jsem byl v rámci Vedení SPJF v sekci informatiky. Bohužel je to všechno "galimatiáš" a neexistuje žádná návaznost mezi členy Vedení. Proto je to asi možné, jinak si to nedovedu vysvětlit. Děkuji za upřesnění a přeju slunný den (tady zrovna prší).
7. ledna 2005, 17:09
Krizmen

Soki: Tak vidíš. :-)) Mohu se zeptat, odkdy SPJF platí doménu iKlubovna.cz??? Ohledně SPJF.cz - to je bezva. Současné přesměrování není totiž příliš vhodné.
7. ledna 2005, 16:23
Soki

Kr: Karpu neplatim nic, je to nonprofit projekt zdarma ... plati se za domeny SPJF.cz a iKlubovna.cz. Tohle jsou stranky pro decka, delam je uz 8 let a az posledni tri roky nad nimi prevzalo formalni zastitu SPJF, coz je potvrzeno posledni rok tim, ze spjf plati domenu. Jinak je to sluzba, kterou delam zdarma ze sve vlastni iniciativy, zatimco SPJF.cz jsem delal z podnetu obcanskeho sdruzeni, ted to prevzal Turbomysak a pracuje na nove podobe stranek SPJF.cz, coz bude i nadale prezentace sdruzeni ... tak doufam, ze uz jsi konecne v obraze a preju ti prijemny den a prestan kritizovat vse na tomto detskem serveru, ze ti to neni trapny.
7. ledna 2005, 15:46
Krizmen

Ehm, ehm Soki... a kolik platíš KARPU za TUTO soukromou prezentaci??? Nebalamuť tady čtenáře a mluv krucinál pravdu. Navíc nechápu, proč SPJF nevyužívá doménu SPJF.cz, jejíž provoz formou sponzorování Turbomyšák zajistil (díky mu za to)! K Turbomyšákovi - možná by bylo ideální, kdybys OBNOVIL Brněnskou pobočku SPJF (ta svého času organizovala v Brně kurzy plavání). Ta by mohla organizovat nikde neorganizovanou mládež třeba formou deskových her. Jinak já nejsem tím, kdo je o dění v Praze plně informován, sleduji aktuální pražské informace tak jako Ty - na Bohouškovi.
7. ledna 2005, 15:08
Soki

Krizmen: stranky.spjf.cz jsou prezentace obcanskeho sdruzeni ... stranky iKlubovna.cz jsou spise mou soukromou aktivitou, kterou SPJF zastituje, protoze se z velke casti jeho napln shoduje s naplni techto stranek. Jsou to stranky pro klubovni hnuti a kluby sdruzovane SPJF jsou jen jednou ze soucasti tohoto hnuti ... Takze pokud mas neco proti SPJF, tak si vylevas svou zlost na spatnych strankach ...
7. ledna 2005, 12:28
Hwaelos

To Krizmen: Kvalitativní rozdíl mezi zprávami je přímo určitelný pouze kvalitou samotného zpracování příspěvků, neboť pro některé z nás je zpráva o regionální (toto slovo je u tebe populární) akci stejně důležitá a zajímavá, jako ta o Valné hromadě. Nevím jak daleko tvá informovanost sahá, ale i dítě by pochopilo, že, když se stránky jmenují "kluby.adam", tak ¨mají primárně informovat o aktuální činnosti klubů (potažmo oddílů). Není mi jasné, co vlastně kritizuješ, nikdo jiný si nestěžuje (když potřebuješ, aby tě někdo ve tvých názorech podpořil, učiníš to zpravidla ty sám...
6. ledna 2005, 20:22
Turbomysak

Ad Krizmen: Založit si oddíl by možná bylo zajímavé řešení, ale potenciální zájemci by tak byli přímo vázaní - a to dnes není příliš v kurzu. Mým zájmem je dělat aktivity, které jsou volně přístupné všem členům i nečlenům SPJF (nabízí to i vstupní vrátka pro potenciální zájemce o klubařskou činnost, resp. budoucí členy SPJF). Alespoň v tom vidím smysl KDH. Jako INFORMATIK si uvědomuji důležitost INFORMACE a jejího naspěrování k potenciálním zájmecům. Proto využívám eStopy pro prezentaci této aktivity, protože v SPJF je vzájemná informovanost právě tím kamenem úrazu - Brno neví, co podniká Praha a pak se na sebe všichni blbě koukají. Představoval bych si, že zde budou prezentovány i další aktivity jednotlivých klubů a oddílů. Bohužel, místo toho aby se zde Krizmen připojil a také prezentoval to, co se děje v Praze, akorát si zde vylévá své zlomené srdíčko a dušičku. Stále od tebe čekám, že začneš místo hloupých komentářů přidávat zajímavé a aktuální články.
6. ledna 2005, 18:24
Krizmen

Hynas: TAK PŘEDEVŠÍM - SPJF NEMÁ 8000 lidí, to si vymýšlíš. Členů a příznivců je tuším kolem 900 (viz výroční zpráva SPJF). Moji reakci na MV nemůžeš pochopit, protože neznáš jisté interní okolnosti, jenž tady zveřejňovat nebudu. I oddíl Bobří stopy může pořádat akce pro neorganizovanou mládež! Server Bohoušek je SOUKROMOU AKTIVITOU na rozdíl od těchto stránek http://kluby.adam.cz a www.spjf.cz, které jsou prezentacemi OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Uvědom si prosím Hynasi tenhleten rozdíl. Zatímco já si mohu na Bohouška napsat v podstatě o čemkoliv, neplatí to takto o těchto stránkách, které by měly reprezentovat SPJF v celku a to zejména tím, že budou informovat o aktivitách Vedení SPJF, Výkonného výboru (případně i v rámci ZÓN o činnosti poboček, klubů a oddílů), což se konečně děje, a což vítám, což i chválím, ale formou GULÁŠE, kdy se na jedné stránce objeví informace o akci Dvou divochů v podzemní klubovně v Kopečné ulici a o výsledcích Valné hromady. Jistě pochopíš a jistě vážení čtenáři pochopíte, že je kvalitativní rozdíl mezi oběma zprávami. To stále zdůrazňuji a je mi líto, že to nedokážete pochopit. Jsem rád, že se tato prezentace rozjela, že i reagujete na mé kritické poznámky a vážím si jich. Hezký den.
6. ledna 2005, 17:19
Hynas

Prvně viz můj komentář k Wikipedii. Přišlo mi ovšem vhodné naposledy reagovat na Krizmenův příspěvek. Z ankety na titulní straně Bobří hráze je patrno, že dětí navštěvuje tento server nejvíce a spolu s věkovou kategorií 15 - 18 let (což je také mládež, pro kterou SPJF pracuje - nebo ne?) je jich okolo dvou třetin všech návštěvníků.
Založit oddíl Bobří stopy zaměřený na deskové hry nemá smysl, chceme-li pomocí deskových her přitáhnout lidi k SPJF a dalším jejím aktivitám. Pořádat KDH pro uzavřený okruh lidí v oddíle je tedy hloupost, jak jsi se jistě Krizmene již dočetl.
Kartičky, zmíněné Alpínem, jsou jednorázové z toho důvodu, že byly vydány jen dvě verze a další zřejmě vydávány nebudou - Čiki to řekl dost jasně. Kurz nejde stanovit i proto, že získat serii dvou kartiček je nepoměrně lehčí než třeba ke třem stovkám čikovek. To vše je ale nevyřazuje ze seznamu.
Akce regionální nebyla - každý, kdo přijel, a je jedno odkud, poznal všechny uvedené kartičky z více koutů republiky. Že účastníky nebyli jen brňáci a lidé z okolí města už bylo zmíněno.
Tvoje reakce na Bobra je nesmyslná, mluvíš o něčem jiném než on. Ale když už - o jaké prezentaci firem mluvíš? O výrobcích deskových her? Od nich máme právě tyto deskové hry, že ano... :) Prezentace pomocí inzerátů v Bobří stopě? Z toho nám jdou ale peníze... Milý Tic-Tacu, otevři oči! :)
Na zmínku o Klubovním hlasateli reagovat objektivně nemůžu, není to moje parketa, ale mám dojem, že KH chodí jen aktivním stopařům a klubům Bobří stopy - byl bys ochoten ze svých členských příspěvků hradit rozesílání KH na všech 8 000 adres členů SPJF? Napiš hlášení jakožto stopař a Hlasatel ti zasílán zřejmě bude - ale raději se prosím ještě informuj, ať mě potom nepomluvíš.
K pozvánce - ty bys přijel? Pokud ti pozvánka nedošla, je mi to líto. Mohl ses ale o akci dočíst na tomto severu, kterým, jak vidno, důkladně prolézáš kvůli možnosti kritizovat. Ti, co Bobří hráz navštěvují za jiným účelem, si jí všimnuli... Ale uznávám, že Velká Výměna kartiček byla vskutku částečně regionální akcí - ne ovšem z hlediska území, ale z hlediska okruhu lidí. Nedokáži si představit, že by na ni přijel někdo, kdo nezná pořadatele ani účastníky. Je to ale na škodu? Proč takové informace neuveřejňovat? Když odbočím... Server Bohoušek je také celostátní. Sám jsi tam napsal o Večeru světel 05 v Praze. Já jsem tomu rád, líbí se mi, žes to tam napsal - ale copak to regionální akce není? A proč zde tyto akce kritizuješ, když je jinde sám píšeš?
O kartičkách se připravuje celá brožura. Budou zde zahrnuty všechny kartičky, o kterých se podaří sehnat alespoň základní informace. Navíc nevím, proč jsi na Sokiho reagoval, když si z tebe dělal legraci. Asi jsi to nepochopil a pak mi to je líto. Závěrem se omlouvám za sáhodlouhý a nudný příspěvek a za to, že jsem se tak rozjel, všem kromě Krizmena - Tic-Taca (ten má takové příspěvky rád).
6. ledna 2005, 15:26
Krizmen

K Bublině: Nedomnívám se, že by tyto stránky navštěvovalo hodně dětí. Maximálně jsou to děti přestárlé :-))) Jde o to dělat akce pro děti a ne pořád sami pro sebe. Ostatně na to SPJF dostalo peníze... K Turbomyšákovi: Nijak jsem nechtěl kritizovat Tvé aktivity, kterých si vážím, jen mi vadí, jak prosazuješ to své v rámci SPJF. Proč třeba nezaložíš oddíl Bobří stopy, který se bude zabývat deskovými hrami? K Hwaelosovi: Obě dvě nové kartičky určitě nejsou jednorázovou akcí (rozdalo se jich cca 100 z 500 ks). Takže je do seznamu určitě můžeš zařadit. Sám jsi ale v předchozím komentáři přiznal, že nevíš jaký vyvtořit k nim kurz. Tím MI ALE POTVRZUJEŠ TO, že celá akce je regionální záležitost, ne? :-)))) Ke komentáři MVBobr. Ano, klást by se neměly, ale jde o to, že se řada firem zadarmo prezentuje přes SPJF a toto sdružení z toho nic nemá. A pak si stěžujeme, že nemáme sponzory. Rikitan20: Ty se o nich dozvídáš písemně, já (rovněž člen SPJF) se o nich nedozvídám vůbec. Nechodí mi ani Klubovní hlasatel (a nechodil mi ani, když jsem byl ve Vedení!). Nevím, z jakého seznamu Ti přišla pozvánka, ale z toho celostátního, kterým chodí informace členům SPJF určitě ne. Z toho soudím, že akce není celostátní. Dále soudím dle toho, že uvedené akce nejsou dostatečně předem zveřejněné a není u nich navíc ani pořadatel. Soki: Nápad je to dobrý, ale pokud nebudou všechny kartičky (jejich otisky) zveřejněné v Bobří stopě nebo jiných tiskovinách (jako třeba Ulčovky), je uskutečnitelný pouze v regionálním pojetí.
3. ledna 2005, 18:32
Rikitan20

Soki, hezká básnička. Škoda, že nezačíná na stejná písmenka :-)
3. ledna 2005, 15:06
Soki

karticky jsou dobrej napad, nevim, proc to nechtej chapat :)
29. prosince 2004, 22:47
Rikitan20

Ahoj Krizmene, nebudu zde zasahovat do debaty o kartičkách, ale chci reagovat na tvoji připomínku o akcích, které si nazval, že jsou pokoutné a probíhají někde ve sklepě Kopečné ulice. Podle mého názoru jsou tyto akce opravdu celostátní. Dovídám se o nich hned prostřednictvím čtyř pramenů. 1. pramen: Organizátoři mě přímo osobně na tuto akci pozvou. 2. pramen: Organizátoři mi předají pozvánku v psané podobě tištěnou na papíře. 3. pramen: O akci se dovím přímo zde v sekci POZVÁNKY NA AKCE a 4. pramen: Pozvánka mi v psané podobě v obálce přijde domů poštou. Dále tě chci informovat, že „sklep“ v Kopečné ulici, slouží na těchto akcích především jako místo, kde mohou vzdálenější účastníci přespat do druhého dne. Hry a soutěže, které si pořadatelé připraví, probíhají v uličkách Brna a na místech, která jsou předem vybrána. Domnívám se, že právě onen zmiňovaný „sklep“ v Kopečné ulici je bezva místo pro všechny, kteří se nemohou po akci dostat domů (mezi ně patřím i já) a slouží jako báječné útočiště pro přespání do druhého dne. Smazat
29. prosince 2004, 14:00
Hwaelos

Ohledně toho, že Krizmen někdy uzná, že vznesené argumenty jsou pravdivé, bych rád vyjádřil své pochybnosti, takže to nebudu řešit. Jen bych se rád vyjádřil k Alpínovu komentáři ohledně dvou vydaných kartiček: Když jsem s Hynkem sestavoval převodovou tabulku kartiček (vlastně vznikla myšlenka kodifikace kartiček na můj popud), základní podmínkou bylo, aby se jednalo o vícečetnou sadu určenou pro veřejnost. To tedy vylučuje přiřazení "jednorázových" kartiček, pamětních lístků a soukromích klubovních nálepek (kartiček). Takže se obávám že začlenění zmíněných dvou exemplářů není příliš dobrý nápad...
29. prosince 2004, 13:51
MVBobr

Je dobré prezentovat i jiné činnosti aktivních foglarovců - proto se připravuje záložka č. 8. Prosím Vítka a Alpína o zaslání hezké fotky (fotek) z akcí poboček v r. 2004 v termínu do 15. ledna. Deskové hry - akce Turbomyšáka -si nafotím na počátku roku v Brně, Bambiriádu 2004(Brno)už mám. Písemně oslovím Mexičana na severní Moravě o pár fotek. Ve sdružení se iniciativě meze nikdy nekladly a klást určitě nebudou.
29. prosince 2004, 12:59
Turbomysak - reakce na Krizmena

Krizmene, je vidět, že se poněkud ztrácíš v orientaci naší celostátní organizace. Klub deskových her není klub ve foglarovském slova smyslu, takže převedu-li to, do pro tebe stravitelné podoby - náš Spolek hráčů deskových her. KDH je jednou z možných aktivit, která je zcela veřejná (vyplývá z podmínek grantu, díky kterému existuje) a musí být tedy i volně přístupná všem zájemcům. Pokud si osobně myslíš, že SPJF a deskové hry nemají se sebou nic společného, asi jsi dobře nečetl Tajemnou Řásnovku nebo Kroniku Ztracené stopy. Tam všude (a i v dalších knihách JF) jsou letmé či detailní zmínky o deskových hrách. Ano, v dnešní době lidi baví spíše moderní Alhambra či Diplomacie, než-li Dáma nebo Mlýn. Děcka mají zájem bavit se a hrát si. POkud tohle nechápeš, pak se nemůžeme nikdo divit, že ne nezmůžeš na nic jiného, než-li na sprostou kritiku jakékoliv činnosti SPJF. Mimoto, dvě třetiny her, které jsou v KDH jsou moje osobní hry, které jsem někdy dostal či si koupil. Zbytek jsou hry zapůjčené z grantového projektu jako základ pro KDH. Možná by někdy bylo lepší, kdyby ses, dřív než tu začneš "blít" svoje osobní pocity a zlosti, zajímal se či si zjistil kompletní podrobnosti. Mimoto, Třebíčská pobočka SPJF má již asi 2 roky hernu. Jejich KDH vznikl díky stejnému grantovému projektu jako náš, jen o nějaký rok dříve. Toto jsem já zjistil paradoxně až poté, co jsem jako zakladatel nového KDH dostal do ruky veškeré adresy a kontakty na již existující KDH v celé republice. Mimoto, naše první a zatím poslední veřejná akce - Den deskových her ze soboty 11.12.2004 nevzala - pro tvou informaci - z peněz SPJF ani korunu. Na vše jsme si sehnali sponzory, takže jak říkám, Sdružení tato akce nestála ani korunu.

Takže omlouvám se všem, že se opakuji, ale znovu Krizmene apeluji na tvůj sebekritičnost a intelekt. Prosím tě, pokud o něčem nevím veškeré informace, zkus si je nejprve sehnat a pak dělej závěry.
29. prosince 2004, 11:46
Bublina

Nevím, jak ostatním, ale mě vyhovuje, že se tady píše všechno dohromady, pídít se někde po informacích, které jsou celostátní, regionální nebo místní a každá by byla jinde, je pro mě víc zdlouhavější a zbytečnější, než když si to tu přečtu všechno najednou... Nepřijde mi to tu jako guláš a myslím, že děti, co se na tuto stránku dostanou, si přečtou to, co je nejvíc po ruce a taky je nebude bavit někde něco hledat. Myslíte, že dítě, které sem přijde, si prohlédne každou zónu a oficiální stránky, aby mu neuniklo nic důležitého??? Pro děti je dobře, že je to tu všechno pohromadě, ale my už nejsme děti že... Jenže pro koho jsou hlavně kluby a akce? Tohle si zkrátka myslím já, každý na to může mít svůj pohled.
28. prosince 2004, 12:16
Krizmen

Alpíne, v komentáři ke článku o kartičkách jsi to odhadl správně. Přesně o to mi šlo. Fisik - to asi není Tvoje chyba, že se akcí PP SPJF neúčastníš od roku 1993, takže o kartičkách vědět nemůžeš. Nicméně, měl jsem zejména na mysli kartičky klubařské a oddílové. Hynas: Informace o aktivitách pražské pobočky najdeš na Bohouškovi nebo (případně a omezeně) nově také v ZÓNĚ PRAŽSKÉ POBOČKY. Proto přece ty zóny existují! Někdy je problém se tady v tom GULÁŠI vyznat, co je celostátní, co je regionální a co je místní, KDYŽ SI TADY KAŽDÝ PÍŠE CO CHCE.
26. prosince 2004, 11:08
Hynas

Díky Alpíne za informace, přiřadím kartičky do systému. Ovšem problém bude s jejich bodovou hodnotou... :) To určím asi těžko. Díky Zandte za snahu. A teď k té naší pokoutné akci: Za prvé mě uráží, když říkáte, že jsme dělali jakousi pokoutnou akci v temném sklepě na Kopečné. Ten "sklep" je velmi hezký a i přes jisté nedostatky by každý klub, který vlastní takovou místnost, mohl být na svou klubovnu opravdu pyšný. Navíc akce se nekonala tam, ale jak se všichni mohli dozvědět, v klubovně Hvězdy Severu, což je místnost o rozloze 24 m2. A pokud někdo o této akci nevěděl, je to jen jeho chyba, protože pozvánka byla s předstihem umístěna na tomto webu. No a s tou lokálností... Já osobně bych rád, Krizmene, TikTaku a všichni další kritici :) , uvítal, kdybyste uveřejňovali články z vašich lokálních akcí. Já chci vědět, co pořádá Pražská pobočka, co se děje ve všech částech republiky, protože informovanost je malá a E-stopa tento problém může řešit. Děkuji.
23. prosince 2004, 20:19
Fisik

Já jsem sice členem pražské pobočky, do Prahy to mám velice blízko, ale zatím jsem se nesetkala téměř s žádnou z desítek sad kartiček o kterých tu píše Krizmen.
23. prosince 2004, 19:42
Zandt

Pro Hyňase: s tou kartičkou to bude složitější, Modrý stín už totiž neexistuje... Ale pokud najdu někde originál, tak by se snad ještě nějaké kartičky mohly dostat na světlo světa :-) Dám Ti vědět.
23. prosince 2004, 18:41
Any

To dohadování se mi sice nelíbí, ale přesto si neodpustím několik poznámek. Krizmene, Brno je centrum veškerého dění, protože je tu spousta skvělých lidí, kteří věnují maximum svého času mládeži a volnočasovým aktivitám a tím pádem je v Brně a okolí spousta akcí a díky tomu přibývají i noví členové SPJF, takže bys měl být místo toho neustálého napadání JMP jen rád! A jinak o té "pokoutné akci" se mohl dozvědět kdokoliv, pač je o ní psáno v pozvánkách na akce...
23. prosince 2004, 18:27
Bublina

Nevím o žádné pokoutné akci na Kopečné ulici, nikdo nemá na žádné akce omezený vstup, to znamená, že třeba i Krizmen nebo Tik - Tak mohou klidně přijet na Den s Odnytem nebo klubovní odpoledne, nebo ne? :-)
23. prosince 2004, 17:03
Soki

Krizmen - Tiktak: tohle neni oficialni zpravodajstvi SPJF, tohle je stranka pro kluby, o klubech a vsem, co s tim ma co docineni. Na oficialni stranky SPJF jdou clanky venovane SPJF (pouze rubrika Ze SPJF).
23. prosince 2004, 16:20
Alpin

Lidičky, když už se tu takhle někdy ohraničujete historickými či méně historickými hranicemi :-), pak tedy bychom touto logikou dospěli k závěru, že dvě hlavní řady kartiček SPJF jsou z dílny pražské pobočky :-), protože ulčovky (ty původní, které jsou opravdu ulčovkami :-) dělá člen této pobočky z Mladé Boleslavi František Ulč - Bobr, motivačky připravují dva členové pobočky z Prahy (námět + libreto já/ kresba Milan Teslevič) – ale tato úvaha mi připadá hrubě lichá, protože foglarovské nebe (myslím to naše – pozemské – je přece jen jedno a nezná hranic:-) … takže teď vážně :-) – malý příspěvek do přehledu z jiné zeměpisné šířky a délky:
Péčí několika členů (chce-li Hyňas ke všem kartičkám konkrétní jména – pak tedy: tisk zajistil Radek Petr – Menhart, námět Petr Molka – Best a já) vedení pražské pobočky, nikoliv však jako materiál pobočky, vyšly v listopadu t. r. dvě barevné kartičky na křídovém kartonu s jednostranným tiskem, mimo jakoukoliv řadu, (nečekaně, neplánovaně, přes noc… :-), nečíslované, rozměru 10 x 6,5 cm na výšku, v počtu 500 ks (ale nikdo to přesně nepočítal :-). První kartička má žlutý podklad a černočervený text bez obrázku propagující foglarovský magazín Bohoušek. Druhá je naopak celá tvořená fotografií v barvě sépiové kosti s výjevem z vontské bitvy, text tvoří heslo „Víme, kudy k tajemství!“ a odkaz na stránky www.stindla.cz. Obě kartičky dostalo protekčně :-))) pár jednotlivců na letošním Memoriálu Jana Tleskače v listopadu (takže asi tři neděle byly kartičky děsně vzácné!:-)) a potom všichni účastníci pražského Večera světel, čímž jejich hodnota rapidně klesla :-))). Mimo to, když někdo udělá strašně krásný oči, tak může dostat i náš minibillboard :-) – tedy obě kartičky pohromadě – nerozříznuté … ale získat minibillboard - to je už opravdu vzácnost, protože strašně krásný oči umí udělat málokdo :-) …
No – a na úplný závěr, možná rozumím Krizmenovi, co chtěl říci, ale nejsem si jistý … možná mu jde o to, aby takováto naše povídání a jiné texty, krásné texty o ještě krásnějších akcích, na kterých se všichni báječně vyřádíme, „nezatěžovaly“ návštěvníka stránek, který na ně přijde zcela mimo naše dění a chce získat rychlou orientací na stránkách jen a pouze základní informace o SPJF, oficiální sdělení a přehled o nejzákladnějším spolkovém životě – akcích celostátního charakteru, aniž by se musel prokousávat těmi našimi každodenními bezva radůstkami :-) – ale to už je jiná mísa, to už je spíš koncepční záležitost skladby a rozvržení celého webu (či webů) – a na tom se, v současnosti, pokud vím, pracuje …
PS: Krizmene, Anynku znáš - z Memoriálu Zdeňka Pírka ve foglarologii – přednášela tam zpaměti Měsíční noci od malého Jestřába :-), a pokud jde o Čikiho, tam ses taky sekl :-), ne, že ho 3/4 čtenářů těchto stránek nezná, ale naopak minimálně 3/4 čtenářek po něm letí :-)))))) …
23. prosince 2004, 13:27
Margi

Souhlasím s Hynkem. Praha by měla přidat do článku své kartičky a ne se hádat, že v textu chybí. Mám také někdy pocit, že SPJF není celostátní organizací, ale jen organizací Jihomoravskou. To ale není problém jižní Moravy, ale nás z Čech, že nedokážeme to, co normálně funguje v Brně! P.S. Těch devět destin členů, kteří nejezdí na akce ze srdce lituju, protože přicházejí opravdu o hodně!
23. prosince 2004, 11:55
Krizmen

Ahoj Tik-Taku. Odkud jsi? Pošli mi prosím e-mail. Založíme klub SPJF :-))) Teď taky trochu vážně. Jsem rád, že má někdo stejné pocity jako já. Totiž pocity, že SPJF není celostátní organizací (jak je ostatně uvedeno ve Stanovách) ale organizací brněnskou nebo Jihomoravskou (o čemž ostatně svědčí také zapojení do Jihomoravských střešních organizací). Každopádně - vydávat nějakou pokoutnou akci (o níž navíc nikdo neví)konanou ve sklepě v Kopečné ulici za celostátní, to se na mě tedy nezlobte... K Turbomyšákovi - nedomnívám se, že by Klub deskových her měl něco společného se SPJF. To je to, co mě štve, že SPJF slouží jako zástěrka jeho členům pro prezentaci jiných aktivit. Pokud by byl Klub deskových her členem SPJF klubem Bobří stopy (s registrací a číslem), všichni jeho členové by byli řádnými členy SPJF (tj. platili členské příspěvky), pak se jedná o něco jiného. K informování o těchto aktivitách slouží jiné stránky a neměly by k tomu sloužit stránky Bobří stopy a SPJF. K Rikitanovi - no, ale na akce jezdí asi jedna desetina všech členů SPJF.
22. prosince 2004, 22:58
Turbomysak

Osobně si myslím, že právě takových to článků zde je velice málo. Klidně Tik-taku napiš článek o tom, jaké úspěchy má báš oddíl (přirozeně za předpokladu, že činnost vašeho oddílu má co do činění se SPJF). Právě pro tento účel - účel větší informovanosti tyto stránky a články zde jsou. Právě pro tento účel zde Soki dal možnost zcela "bez cenzury" (samozřejmě v rámci slušnosti) aby kdokoliv napsal cokoliv zajímavého a informoval tak ostatní členy SPJF. A záleží pouze a jen na jednotlivci, zda si daný článek přečte nebo ne. Není přece povinností číst každý článek na eStopě. I já si vybírám a přiznám, že ne všechny články zda jsem přečetl.
Ze stejného důvodu sem dávám informace např. o akcích, které nejsou jen akcemi SPJF, popř. v poslední době o aktuálním dění kolem Klubu deskových her. Ve Sdružení totiž strašně chybí jakákoliv informovanost a od Krizmena očekávám, že bude na tento článek reagovat tím, že sepíše podobný článek o pražských sběratelských kartičkách. To je totiž mnohem lepší reakce než-li věčné handrkování a lokalizování. Pokud vím, tak nikdo zatím není v současnosti schopen (jelikož nejsou informace) podat objektivní pohled na veškeré sady sběratelských karet, které vznikly díky různým členům Sdružení. Toto je velice pěkný krok a velmi fandím Hvězdě severu a jejich aktivitě, která přímo vyzývá k následování. Přestaňte tedy polemizovat a napište každý nějaký zajímavý článek.
22. prosince 2004, 21:49
Hynas

Můžu protestovat? :) Napsal jsem ve článku, abyste mi dali informace o vašich kartičkách, které považujete za vhodné do tohoto systému zařadit. Tento článek slouží k pobavení všech členů SPJF. Nezajímá-li vás to, nečtěte to, ale rozhodně to nepovažuji za oblastní záležitost. Bylo by hezké, udělat seznam všech kartiček vydávaných v celém SPJF...
To, že někdo nezná Čikiho, Any, atd. neznamená, že by nemohl znát jejich kartičky. Já taky neznám pana "Ulče". A teď k jednotlivým kartičkám. Ulčovky a motivačky jsou jasné, milanovky v minulosti byly rozdávány na mnoha akcích po celé republice. Dudla pochází ze Severní Moravy či Čech (já nikdy nevím :)), konkrétně z Orlických hor. Any je zase od Kyjova - úplný jih Moravy. A všechny z těchto kartiček jsou sbírány (nebo je o ně alespoň zájem) ve všech koutech republiky, jak je poznat z ohlasů, takže nevidím důvod, proč to nedat na stránky takto. A Zandte - jsi schopen mi poslat naskenovanou kartičku s nějakým pěkným povídáním? Díky.
22. prosince 2004, 20:21
Rikitan20

Krizmen: Já Čikiho, Vojtu a Any znám, protože jezdím často na akce SPJF. Do Brna jedu přes 300 km, abych se s nimi mohl sejít. Zkus také přijet někdy na nějakou pěknou akci a znát je pak budeš také :-)
22. prosince 2004, 17:55
Tik - Tak

Souhlasím s Krizmenem. Ať si sbírají kartičky v Brně, my v Praze jim stejně ty své nikdy nevyměníme :-))) Teď vážně. Myslím, že by se skutečně regionální záležitosti neměly míchat na celostátní stránky. A že sbírání brněnských kartiček (s výjimkou ulčovek) regionální záležitostí je, o tom není myslím pochyb. Jak byste se asi tvářili, kdyby se na těchto stránkách objevily informace o tom, jak tráví náš oddíl, jehož členové jsou také členy SPJF, vánoční výpravu? Také byste sem napsali, že jde o regionální záležitost. Krizmenovi se nedivím. Sice ho neznám osobně, ale s jeho názory často souhlasím.
22. prosince 2004, 12:27
Bublina

Je třeba na tobě Krizmene, abys přidal další kout naší země, když napíše každý něco, dáme to dohromady.
22. prosince 2004, 11:53
Soki

tento clanek se snazi udelat sberatelsky kartickovy system pro cele SPJF ... nejde jen o Brno prece ...
22. prosince 2004, 11:14
Zandt

Dovoluji si upozornit, že v roce 2003 vyšla jedna jediná kartička 237. KBS Modrý stín, proto je mezi znalci velmi ceněná!!!
22. prosince 2004, 11:08
Krizmen

No ale dozvěděli jsme se jenom o brněnských. :-))) V Praze máme desítky sad svých kartiček. Taktéž to platí i o jiných místech republiky. Pište si to do své zóny. Sakryš, uvědomte si konečně, že Brno a Jižní Morava není (stejně jako Praha) střed světa! SPJF je celostátní organizací. Já žádného Čikiho, Vojtu, Any, Tondu atd. neznám a stejně tak asi 3/4 čtenářů těchto stránek.
22. prosince 2004, 08:44
Hwaelos

Souhlas.
21. prosince 2004, 23:29
Fisik

Souhlasím. Já jsem se o většině kartiček dozvěděla až z tohoto článku, který je fakt zajímavý.
21. prosince 2004, 21:52
Any

Přesně tak- v celé republice se vydávají kartičky a právě proto tu ten článek je- aby jsme se o nich dozvěděli...
21. prosince 2004, 21:01
Rikitan20

Krizmene, na Celodenní odpočinkové odpoledne jsem přijel i já a to bydlím v Severních Čechách. Myslím si, že to byla akce skutečně pro všechny, tj. pro lidičky z celé ČR!
21. prosince 2004, 15:44
Bublina

Tak s tím nesouhlasím. Tento článek je v rubrice zábava a nemyslím si, že by měl být jen v zóně JMP, copak kartičky sbírají jen lidé z Brna? Je to zajímavé a pro všechny...
21. prosince 2004, 14:31
Krizmen

Nic proti, ale tento jinak velmi zajímavý článek se celostátní činnosti SPJF netýká. Měl by být v zóně Jihomoravské pobočky (nebo Brněnské?) SPJF. Kartičkám zdar!
21. prosince 2004, 12:11
Condor

Sice to poradal Hynas od nas (Hvezdy Severu) - ale nebyl jsem tam ani ja, mel jsem v Praze zkousku na koncert - Jo prý se akce povedla. Jo Hynas je Bořec - doslova a dopismene :)
20. prosince 2004, 21:40
Jezour

Musela to být super akce, jenže já jsem naděloval dětem coby mikuláš..
Vložení nového komentáře
*
*
*