iKlubovnae-StopaSPJFe-ShopDlouhodobá hra pro kluby


, Registrovat
Přejít na menu

Aktivity Jihomoravské pobočky SPJF v roce 2021

22.1.2022 01:31
Autor: Čáp, Počet přečtení: 522

Jihomoravská pobočka SPJF o sobě nedává vědět příliš často - a zejména v druhém roce pokračující pandemie tak možná povědomí o jejích aktivitách zejména v oblasti stínadelsko-pátračské není největší. Připravili jsme proto s kolegy menší shrnutí akcí, které pobočka pořádala nebo se jich účastnila v roce 2021.

Činnost Jihomoravské pobočky SPJF je již tradičně zaměřena zejména prakticky - na akce pro mládež i dospělé a činnost přímo i nepřímo inspirovanou dílem Jaroslava Foglara. Zejména Stínadla nám učarovala natolik, že ve svém sídelním městě, Brně, hledáme pravidelně kouzlo křivolakých uliček a nočních stínů na dlažbě vetknuté do těch nejopuštěnějších městských zákoutí. A za zapomenutými a prázdnými místy vyrážíme nezřídka i mimo Brno. Celkem jsme tak v roce 2021 připravili okolo 45 pobočkových akcí, na kterých se vystřídalo zhruba stejně účastníků…

Leden 2021

Omezení vyvolaná pandemií covidu zahrnovala mimo jiné zákaz setkávání, proto byly lednové akce poměrně sporé. Kromě toho se Čáp nakazil hned zkraje ledna covidem a první městská akce se tak odehrála až na konci ledna.

Na Brlence či v jejím okolí se Čáp nakazil covidem a skoro celý zbytek ledna proležel v posteli. Alespoň drobný průzkum sklepení nás čekal 27. ledna. Prozkoumali jsme sklepy na Veslařské ulici za zbouraným domem č. 96. Veskrze tam nic nebylo, ale radost z průzkumu nám vlastně stačila.

Únor 2021

V únoru se akce sice rozpačitě, ale přece jenom rozběhly. Průzkum bourané Zbrojovky, kdysi pýchy brněnského strojírenství a její nejstarší části - původní textilky Beran und Sohne měl dramatickou příchuť, ještě korunovanou návštěvou opuštěné vily na Palouku, kde jsme ze starých dopisů zrekonstruovali hroznou rodinou tragedii majitelů. Únor jsme završili návštěvou opuštěných vinných sklepů v Hostěradicích, kde se v labyrintu dá bloudit mnoho hodin.

Továrna Beran und Sohne byla jednou z nejmalebnějších textilek na břehu Svitavy. Potkal ji stejný osud jako drtivou většinu Zbrojovky. Úplná demolice. Dramatický příběh lásky, kterou zahlušili nepřející rodiče, a soudních sporů o syna jsme vyčetli z dopisů na ulici Palouk. Labyrint sklepů pod Hostěradicemi nás zaměstnal na několik hodin průzkumu.

Březen 2021

Březen začal pro pobočku smutnou zprávou o nelegální demolici krásného historizujícího objektu vily na adrese Hlinky 40. Závhranný průzkum opět potvrdil, že na zločince v řadách brněnských developerů je i město krátké - z vily v řízení o prohlášení památkou sundali bez povolení k demolici střechu, aby se stavba sama rozpadla. A na Hlinkách jsme zůstali i v následujících týdnech, po objevu a průzkumu podzemního labyrintu za domem č. 60. Neuvěřitelným zjevem pak byl objev Jakea a jeho ukryté stolařské dílny hluboko ve dvorcích Horního cejlu, kde jsme oslavili společně příchod neveselého jara 2021.

Vila Hlinky 40 je živoucí ostudou města Brna - dům v řízení o vyhlášení památkou před očima policie i městských úředníků majitelé nelegálně zlikvidovali. Překvapivý objev se povedl Jehlanovi, který objevil za domem č. 60 na stejné ulici rozsáhlá a spletitá podzemí. Další budovou, se kterou jsme se v březnu museli rozloučit, byla malá továrnička ve dvoře ghetta na Bratislavské ulici. Na konci března udeřily nejsilnější zákazy. Relativní klid ovšem panoval v oáze uprostřed města - dvorcích u jakea, našeho externího člena pobočky.

Duben 2021

V dubnu covidové sevření přeci jen trošku povolilo a tak se průzkumnické akce rozběhly naplno. Kromě čtyř pravidelných středečních průzkumů jsme stihli také zrekonstruovat střechu u Vaška na chatce, která nám posléze posloužila jako indiánské pueblo na oddílové akci.

Jeden z nejzajímavějších podzemních komplexů v Brně graduje opuštěnou ledárnou ve svahu za Pekařskou ulicí. Oprava střechy na zahradní chatce u Vaška nám přinesla možnost scházet se v alternativní klubovně. Objevem roku byl nález honosné avšak opuštěné továrnické vily na Hlinkách. A v dubnu jsme také vyrazili za hranice kraje, do sousedního Olomouce a jeho opuštěných vojenských základen.

Květen 2021

Květen patřil v Brně třetímu ročníku hry Stínadla tudy a protože kamarádi z pobočky se do příápravy letos zapojili jen opravdu okrajově, mohli jsme si tuto fenomenální městskou hru aspoň zahrát. Kromě toho pokračovaly pravidelné středeční schůzky a na jedné z nich jsme zamířili mimo Brno - tentokrát do vyškova..

S dívčím týmem z bytu zvaného Klášter vyrazili Čáp a ¥ na Stínadla. Sova a tým zasluhují pochvalu za zajímavou akci! Velká stavba mimoúrovňové křižovatky na Tomkově náměstí nás zásobuje opuštěnými stavbami už přes rok. V květnu jsme před zbouráním prozkoumali bytový dům vedle sokolovny. Dosti neobvyklým a působivým zážitkem byl průzkum Posádkového domu armády (československé lidové) ve Vyškově. Místo vojáků jej dnes obývají jen dva nešťastní bezdomovci. Zbourání Vlněny patřilo k největším hříchům brněnského urbanizmu posledních desetiletí. Stát zůstal pouze bývalý mlýn na ponorné řece Ponávce.

Červen 2021

Protože v červnu se významná část pobočkářů zapojila do přípravy tábora Bobří stopy Stalker, byly akce trošku úspornější. Stihli jsme opět čtyři průzkumy a některé z objevených lokalit jsme obratem doporučili jako lokace pro natáčení stínadelského příběhu režíiséra Otakáro Schmidta.

Jeden z posledních krásných domů na Křížové ulici. I tak se žije v Brně 21. století. Akci pro děti knihovníků, kterou pořádali bratři Hanušovi, jsme zpestřili vontskou bitvou s papírovými koulemi a štíty. Návrat do mlýna na Ponávce, druhdy součásti n.p. Vlněna. Nález torza ženského těla, naštěstí jen z plastu a nápis „klíč je ve skrýši“ na Rumišti.

Červenec 2021

Na začátku července jsme si dali dva týdny od průzkumů pauzu a Čáp s Doubravkou zamířili na tábor Bobří stopy Stalker. Druhá půle července už ale opět patřila hledání zapadlých míst v Brně i okolí. Dostali jsme se do Břeclavi i na opuštěný a působivý dvůr Wladimírov u Sokolnic.

Dvůr Wladimírov je smutnou a opuštěnou vzpomínkou na zašlou slávu jihomoravského zemědělství. Dnes jej lemují spíš solární elektrárny. Noční návštěva opuštěné chemičky v Břeclavi. Další domy padly za oběť nabubřelé křižovatce na Tomkově náměstí. Tentokrát krásné rodinné domky na Kaloudově ulici. Opuštěný bar pod ústím Cacovické ulice na konci července 2021.

Srpen 2021

Srpen byl poněkud vlhký. Nejprve jsme náramně zmokli při přespávání na kdysi nejvyšší budově v Brně, poté jsme dvakrát vypluli s flotilou našich gumových člunů po městě a nakonec Čáp utopil krytku v rozvodněné Svratce. S Doubravkou a ¥em pak ze samého žalu odjeli na Island, kde setrvali až do září.

Mrakodrapy Chepos na Šumavské ulici patřily v době svého vzniku mezi nejvyšší budovy v Československu. Majitel se je letos rozhodl ještě o pár pater zvýšit a to nám poskytlo příležitost, strávit noc nejvýše nad zemí z celého Brna (a možná i zbytku republiky). Jen jsme při tom poněkud zmokli. Na hladině Cacovického náhonu si to šineme v gumových člunech jako Potápníci vstříc zadním traktům bývalé textilky Fritsch & Co., která patří k nejmalebnějším v Brně. Odlehčovací komora Sokolova. Nechtěné a poněkud fekální zákoutí v podzemí jižní části města. Tady by jeden mohl dostat covid krysí žloutenku. Ani na Islandu jsme na Jestřába nezapomněli. Informační cedule v severních horách uvádí rozličné ptactvo pod jménem Fuglar!

Září 2021

Září je tradičně především měsícem Orohně. Letos jsme oslavili již třicet let od založení 143. KBS Orion a to stejně jako v posledních 10 letech na campu Prasklý džbán uprostřed Dalešické přehrady (na ostrově, ne ve vodě). A protože Čáp je tažný pták, odletěl koncem září na jih do Španělska, s tím, že se vrátí až s prvním sněhem.

Nečekaným a úžasným objevem byly bývalé pivovarské sklepy v Lanškrouně. Zajímavou součástí našich průzkumných výprav je focení modelek a modelů v syrové atmosféře industriálních objektů. Zpátky na jižní Moravě. Historický mlýn v Tasovicích a tradiční středeční průzkum. 30. výroční oheň adamovských klubů se jmenuje Oroheň, nikoliv Oliheň.

Říjen 2021

V říjnu převzala vedení pravidelných středečních akcí Hanka, které do toho zhusta mluvil také Martin. Po průzkumu podzemní chodby vedoucí do banky na Kopečné (na dohled od staré klubovny SPJF) následovaly sklepy zbořeného Německého domu a zatím ještě nezbořeného domu na Opuštěné ulici. Ale ve Španělsku nezahálel ani Čáp…

Do chodby vedoucí k trezorům banky na Kopečné ulici je nutné sešplhat z povrchu úzkou šachtou nad kterou slídí policie. To do nově objevených sklepů Německého domu vede šachta dočasně vydřevená a rozměrově mnohem uspokojivější. Dům na Opuštěné 4 sice přišel o krovy, ale fasáda mu údajně zůstane. Má se tak stát důstojným zástupcem původních staveb v nové čtvrti u přesunutého nádraží. V Barceloně mezitím Čáp zosnoval několik vlastních průzkumů. Na jeden přiletěli Maruška, Doubravka a ¥.

Listopad 2021

Předposlední měsíc roku se nesl ve znamení setkávání. Nejprve na Celostátní vzájemné výměně zkušeností v Holešově, která sice nebyla přímo akcí Jihomoravské pobočky (za SPJF nás v čajovně zastupovala a tým skvěle vedla Žemle t.č. z jižních Čech) a posléze taky na prvním kytarovém večeru v klubovně SPJF na Pavlači, který uspořádal jerry.

Kytarový večer byl vzácnou přiíležitostí potkat se s kamarády z různých skupin, které fungují v SPJF. Děti z oddílu Bobří stopa, lidé z vedení, samotáři i táboroví vedoucí zpívali takřka jedním hlasem. Tradici pražských průzkumů aspoň jednou do roka jsme odkoukali od Tuláků podzemí. Letos jsme prolezli opuštěné lázně Na Slupi. Víkendová výprava pobočky společně s TO Kamarády z jesenické oblasti ČTU byla dobrodružná. Pod zemí jsme byli 24 h a v dolech jsme dokonce přespali. CVVZka se stala již tradiční akcí, na které bývá SPJF často zastoupeno v organizačním týmu. Třeba jednou uspořádáme vlastní výměnu zkušeností.

Prosinec 2021

Poslední měsíc roku byl pro pobočku skoro nejaktivnějším. Na jihu Moravy nebyl covid, byl Čáp a taky spousta zajímavých nápadů na průzkumy. Kromě tradiční vánoční nadílky pod sochou čápa na Anenské ulici jsme zamířili na samotném sklopnku roku taky na akci silvestrovskou - konkrétně na Kosov a Metochiji - a přidal se k nám taky kamarád Cody z hnutí Brontosaurus, který nejspíš brzo založí novou pobočku SPJF v srbském Banátu.

Opět Olomouc. Průzkum školní sýpky, která určitě nikdy nebyla mlýnem s barokními základy. S nováčky pobočkových průzkumů v textilce na Václavské ulici. Ačkoliv Priren leží v Srbsku či Kosovu (dle názoru), je městem převážně tureckým. Silvestrovský přechod sedla Ovqinec a přání všeho dobrého v roce 2022 Jihomoravské pobočce i celému SPJF!

Kronika

Novinkou roku 2021 je mimo jiné stálá kronika středečních pobočkových průzkumů, kterou si vzala na starost Hanka. Trpělivě i důsledně dbá na to, aby každý zápis ze středečního průzkumu zapsal někdo jiný z nás. Postupem roku se ze psaní zápisů do kroniky stala prestižní záležitost a v jejich kvalitě, zvyšované ostrovtipem, fotkami i ilustracemi, se předhání úplně všichni.

Zápis z prosincového průzkumu v Olomouci s útržkem ruských novin vydávaných na Moravě po 1. světové válce. V kronice nesmí chybět fotky, nejlépe s vtipnými popisky. Honza B. povýšil úroveň zápisů krásnými kresbami - v tomto případě opuštěné Středomoravské elektrárny v Přerově. Ve psaní kroniky budeme pokračovat i v roce 2022. Laskavé čtenáře někdy seznámíme s jejím obsahem na iklubovně podrobněji.
Vytvořil 18. ledna 2022 v 01:52:57 Čáp. Upravováno 19x, naposledy 22. ledna 2022 v 09:02:08, Čáp


Diskuze ke článku

23. ledna 2022, 19:04
Kosta (administrátor)

Pěkný článek.

A moc se mi líbí. Přeji Jihomoravské pobočce i další úspěchy v činnosti i v tomto roce.

23. ledna 2022, 16:04
Menhart

Jste aktivní

...a máte aktivní členy a sympatizanty. Super.
Kdyby to tak měly i jiné pobočky...
22. ledna 2022, 08:28
Rolf (administrátor)

Listopad

Velmi pěkná reportáž, perfektní fotografie, jediné oko nezůstalo suché. Dávám známku jedna mínus. S elektrárnou v Přerově jsi na mě bratře Čápe opět zapomněl.
22. ledna 2022, 06:50
Winoga (administrátor)

Září

Chybné popisky fotografií.

Vložení nového komentáře
*
*
*