iKlubovnae-StopaSPJFe-ShopDlouhodobá hra pro kluby


, Registrovat
Přejít na menu

Nové stránky pro kluby spuštěny

11.4.2004 17:26
Autor: Soki, Počet přečtení: 3154

V jarních měsících bude probíhat postupná přeměna klubovních stránek. Mým cílem je, aby nabídly všem svým čtenářům, registrovaným uživatelům a především klubům co nejvíce možností a usnadnily jim vzájemnou komunikaci a svou prezentaci.

Nové stránky

Co je tedy nového?

Vizitky

Každý registrovaný uživatel bude mít zde na stránkách svou vizitku, kde se bude moci ostatním p?edstavit atd.

Sou?ástí vizitky bude také propracovan?jší vnit?ní pošta, kde budete vid?t i odeslané zprávy a u každé zprávy také smailík odesílatele.

Poznámky budou také sou?ástí vizitky. Budou p?ístupné jen svému majiteli a budete si tam moc zaznamenat cokoliv o svých kamarádech, co vás napadne atd.

Budete si také moci vytvo?it seznam ostatních uživatel?, které vyberete do skupiny nazvané kamarádi. T?mto kamarád?m budete moci zp?ístupnit n?které své osobní údaje a pozd?ji p?ibudou i další funkce (nap?íklad hromadné rozesílání zpráv atd.)

------------------------------------------------------------------------

Stránky jednotlivých klub?

Zde je nejvíce novinek.

Klubovna ? každý klub bude mít na své stránce obrázek klubovny (funguje správn? jen na nov?jších verzích internetových prohlíže??). Svou klubovnu si pak budou moci za získané body r?zn? vylepšovat atd. Podle vybavenosti klubovny se také pozná, jak je klub vlastn? zde na stránkách aktivní. Body budou moci kluby získávat za r?zné v?ci nap?íklad 1 bod získají za každého návšt?vníka jejich stránky, 10 bod? získají za každý zápis v kronice, který jim stovka? (Jitulka, Cap, Soki) ohodnotí jako dobrý.

Kronika ? kluby si budou moci psát svoji vlastní internetovou kroniku pro všechny návšt?vníky stránek. K jednotlivým zápis?m potom mohou ?tená?i psát i komentá?e.

Anketa ? každý klub si m?že na své stránce z?ídit vlastní anketu. M?že se ?tená?? zeptat na nejr?zn?jší v?ci. Dobrá anketa klubu m?že p?kn? zvýšit návšt?vnost stránky a tím i p?inést v?tší zisk bod?.

Klubovní poznámky ? ?lenové klubu sem mohou psát d?v?rné klubovní v?ci pro ostatní ?leny.

Reklama klubu ? každý klub si bude moci vytvo?it reklamu na své stránky, která se objeví na úvodní stránce kluby.adam.cz. Reklama sice bude stát n?jaké body, ale pokud bude lákavá, m?že na stránky klubu p?ilákat spoustu ?tená?? a tím p?inést do klubovní pokladni?ky o hodn? víc bod?.

Na úvodní stránce kluby.adam.cz budou také seznamy klubu t?íd?né podle návšt?vnosti nebo podle aktuálnosti klubovních stránek.

--------------------------------------------------

Sou?ástí stránek je samoz?ejm? i chat, eMagazín Stopa a budou postupn? p?ibývat i další nové v?ci.
-----------------------------------------------
Narazíte-li na n?jakou chybu, napište mi. Nefunk?ní odkazy nemusíte hlásit, n?které totiž ješt? dod?lávám. Nemusíte se znovu registrovat.
Vytvořil 23. ledna 2011 v 18:06:57 mira. Upravováno 6x, naposledy 6. července 2011 v 00:55:40


Diskuze ke článku

2. června 2004, 13:56
Marmeláda

Hledam klub v blízkosti Rychnova nad Kněžnou(po případě Královehradecký kraj) Nikdo se mno nechce zalžit klub prej je to blbost,ale já bych moc chtěla. Napište na bara.brambora@atlas.cz moc děkuju!
15. května 2004, 14:05
Pabllo

Zkusil jsem zaregistrovat náš klub, ale našel jsem jen registraci nového, tak doufám že to nikdo nepřehlídne. Napsal jsem ho jako 30.KBS Hledači
Vložení nového komentáře
*
*
*