iKlubovnae-StopaSPJFe-ShopDlouhodobá hra pro kluby


, Registrovat
Přejít na menu

Klubovní činnost - funkce v klubu

12.9.2014 22:44
Autor: Drobek, Počet přečtení: 2245

Už jste poslali přihlášku svého klubu do Sdružení přátel Jaroslava Foglara? Bezva! V dalších článcích vám budeme přinášet rady a nápady, jak rozjet v klubu pořádnou činnost. Dnes se podíváme na funkce v klubu.

Některé kluby si vystačí docela dobře bez toho, aby členové měli přidělené funkce, proslýchá se, že dokonce občas existoval i klub fungující bez vedoucího. Hodně klubů si ale mezi sebou rozdělí aspoň několik funkcí a pověří některé členy určitými povinnostmi.

Funkce by měly být mezi klubaře spíš rovnoměrně rozdělené, než aby bylo vše naloženo na jednoho člověka. Představíme vám zde několik základních, další si můžete vymyslet sami:

Vedoucí

Vedoucí či náčelník vede schůzky, řídí činnost a směřování klubu, hledí na poctivost při hrách a na to, aby se každý člen uplatnil, urovnává případné spory, také zastupuje klub při jednáních s dospělými... a mnoho dalšího.

Jak zvolit vedoucího? Někdy je to jasné - je mezi vámi přirozený vůdce, kterého uznáváte a nezklame vaši důvěru. Když si ale nejste jistí, můžete o vedoucím hlasovat třeba tak, že každý napíše na lístek jméno svého kandidáta. Tip: V našem klubu jsme si před volbou vedoucí vyzkoušely každá připravit a vést jednu klubovní schůzku a až pak proběhla volba.

Kronikář

Nepíše a nekreslí celou kroniku sám, to by mu brzo došly síly. Pestřejší kronika vznikne zapojením všech členů klubu. Kronikář se ale stará o to, aby poslední zápis v kronice nebyl půl roku starý, tedy aby každý, kdo má za úkol sepsat něco o proběhlém podniku, včas vše dodal. Když umí kronikář sám pěkně kreslit, může pomoci méně zdatnějším členům a ozdobit jejich zápisy. O kronice více v jednom z dalších článků již brzy.

Dopisovatel

Nebo také písař. Jeho úkolem je zásobování našeho štábu klubů zajímavým počtením, neboli psaní a posílání klubovních hlášení. Každý fungující klub by měl nejméně jednou za dva měsíce (lépe ale jednou měsíčně) poslat depeši - hlášení o své činnosti za poslední dobu. Můžete do dopisu připsat také své otázky na nás, problémy, se kterými bychom vám mohli pomoci atd. Nejzajímavější hlášení pravidelně otiskujeme v obou časopisech (Bobří stopa a Klubovní hlasatel). Jak by mělo takové hlášení vypadat se dozvíte v některém z dalších článků.

Pokladník

Stará se o klubovní finance. Když bude klub chtít koupit nějakou společnou věc, má dvě možnosti - buď se na ni najednou vybere od každého z klubu příspěvek, nebo se zaplatí z klubovní pokladničky, do které každý pravidelně přispívá menší částku. V obou případech vás pokladník ušetří sporů, protože se stará, aby vše s penězi probíhalo spravedlivě a férově.

Zdravotník

Měl by mít základní znalosti o první pomoci a nosit na schůzky i výpravy s sebou aspoň jednoduchou lékárničku - a když se někdo poraní, neměl by způsobit ještě větší škodu :)

Záznam nebyl nikdy upravován.


Diskuze ke článku

Vložení nového komentáře
*
*
*