iKlubovnae-StopaSPJFe-ShopDlouhodobá hra pro kluby


, Registrovat
Přejít na menu

Sokolové a Jestřáb - 1. díl

8.10.2020 22:22
Autor: Menhart, Počet přečtení: 1207

Pražská pobočka SPJF bádá v archivních sokolských materiálech, aby vnesla další světlo do období práce oddílu Jaroslava Foglara pod křídly Sokola Radlice v letech 1949 až 1967.
Dnešní 8. říjen je Památný den sokolstva. V roce 2019 byl Vládou ČR tento den schválen Významným dnem České republiky. Proč?

Výzva PP SPJF na facebooku SPJF.

Pražská pobočka SPJF bádá v archivních sokolských materiálech, aby vnesla další světlo do období práce oddílu Jaroslava Foglara pod křídly Sokola Radlice v letech 1949 až 1967.


Povídání o Foglarovi, jeho oddílu, skautingu a Jestřábových následnících bude obsahem jednoho zastavení naučné stezky v Radlicích. Výsledky bádání poskytne PP SPJF foglarovské veřejnosti v časopisu Bobří stopa a na webu iKlubovna.cz

 

Dnešní 8. říjen je Památný den sokolstva. V roce 2019 byl Vládou ČR tento den schválen Významným dnem České republiky. Roku 1941 zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich rozpustil Českou obec sokolskou a její majetek byl úředně zabaven. V noci ze 7.–8. října 1941 při „sokolské akci“ gestapo zatklo všechny sokolské představitelé z ústředí, žup i větších jednot. Byli mučeni, věznění a deportováni do koncentračních táborů. Téměř 93 % vedoucích sokolských pracovníků se již na svá místa po skončení války nevrátilo. Během okupace bylo v koncentračních táborech popraveno a umučeno 3 387 sokolů a 8 223 se vrátilo s podlomeným zdravím.

Náčelník Sokola Radlice Antoním Smetana byl otcem jednoho z Foglarových Hochů od Bobří řeky. Antonín Smetana byl umučen v Mauthausenu v roce 1942. Bylo mu 37 let.
Sokolové prokázali odvahu i po Únoru 1948, kdy vzali pod svá křídla také vyakčněné skautské oddíly. A že si to komunistický režim hlídal varovným oběžníkem a přes to také Jestřábova Dvojka našla v sokolské jednotě v Radlicích zázemí organiazační a také klubovnu.

Zajímavostí na tuto dobu pod křídly Sokola může být i asi prvně publikovaný podpisový vzor k sokolskému účtu (již s názvem TJ Dynamo Smíchov ČSAO) s podpisem Jaroslava Foglara. Účet byl veden u Spořitelny proti kostelu sv. Václava v Praze 5 u Anděla.

 

Tolik drobná připomínka Památného dne sokolstva na iKlubovně a těšte se na Bobří stopu, kde chceme publikovat výsledky našeho bádání, nalezené materiály a vzpomínky pamětníků.


Foto: SPJF, Sokol Radlice, Zdroj: wiki

Vytvořil 8. října 2020 ve 22:27:27 Menhart. Záznam nebyl nikdy upravován.


Diskuze ke článku

9. února 2023, 11:21
Menhart (administrátor)

Sokolští táborníci = oddíl Jaroslava Foglara

Jaroslav Foglar v oddílovém časopise Čigoligo 25. října 1949 napsal:

„Jsme sokolští táborníci!! Dne 25. 10. poprvé cvičíme v sokolském tábornickém oddílu, respektive v normálním dorostu, ale zakládáme v jednotě táborníky.“

O čtrnáct dní později mohli číst „noví sokolíci“ v časopise další řádky:

„Sokolem nám byla vykázána klubovna jen pro náš tábornický oddíl. Jsme jí nadšeni. Je pěkná, prostorná a útulná. Je v ní spousta bytelných židlí, 3 krásné stolky a báječně hřející kamna – a u klubovny je hned hřiště na házenou, v zimě tu bude kluziště – tak co chceme více? Doufám, že v této klubovně se nám nepřihodí nic smutného, zlého a že zde zažijeme pěkné chvíle.“

 

Víte, že 18. června 1950 byla neděle? A víte jaká byla adresa na tábor?


Obr.: SNJF.cz

9. února 2023, 11:04
Menhart (administrátor)

Pro Ježka

Včera jsem se zase ponořil do šanonů radlického Sokola a dohledal informaci pro Ježka, kterou postrádal v komentáři na této stránce úplně dole.

Papír spořitelny se vzorovými podpisy žádné datum nemá, ale je k němu připojeno lejstro ze spořitelny ze 14. září 1955.

Netušil jsem, že by to takto podrobně někoho zajímalo. Bral jsem to spíše jako kuriozitu Jestřábova podpisu a hlavně jako ukázku, že v Radlicích patřil mezi funkcionáře, kteří měli podpisové právo. Tedy oddíl tam nebyl "zašitý" před světem, ale normálně fungoval.

8. února 2023, 15:02
Menhart (administrátor)

Opravdu ČSTV?

Oddíl přešel pod ochranná křídla Sokola v roce 1949. Byl tam cca 20 let. Je pravda, že za tu dobu se organizace několikrát musela přejmenovat a jak se přesně jmenovala v roce 1949 by chtělo trochu pátrání. A to v metru, kde píši tuto reakci,  nezvládám.

Podívám-li se ale na wikipedii, čtu:

...Po únoru vzal vývoj v Sokole rychlý spád. Předsednictvo tzv. „Ústředního akčního výboru Národní fronty“ rozhodlo 27. února 1948, že jedinou tělovýchovnou organizací bude Sokol. Všechny tělovýchovné, sport00ppp0ovní a turistické svazy, spolky a kluby musely povinně převést majetek a členskou základnu pod JTO (jednotná tělovýchovná organisace) Sokol,které započaly zakládat na podporu Gottwalda akční výbory v sokolských jednotách a župách. 
...

ÚV KSČ podle sovětského vzoru zrušil v roce 1956 jednotné organizace Sokola a v březnu 1957 zřídil Československý svaz tělesné výchovy a sportu, který existoval až do roku 1990.

Tolik pár vět z Wikipedie
 https://cs.wikipedia.org/wiki/Sokol_(spolek)#:~:text=Socialistick%C3%A1-,t%C4%9Blov%C3%BDchova,-a%20z%C3%A1kaz%20Sokola

 

Máte někdo kroniky nebo Cigoliga z r.1949? Určitě to v nich Jestřáb nějak komentuje, kam to vlastně přešli. Do ČSTV ale určitě NE.

7. února 2023, 07:02
Krizmen (administrátor)

Souhlas

S názorem Akademie nelze než souhlasit. Je ale pozoruhodné, že v širším okolí Radlic názvy "SOKOL" v rámci některých tělovýchovných jednot zůstaly, jinde se názvy průběžně měnily.
6. února 2023, 13:46
Akademie Jaroslava Foglara

Aby bylo jasno

Pro titulek tohoto komentáře jsme si vypůjčili název populárního publicistického pořadu Jany Bobošíkové. Nejlépe vystihuje podstatu o činnosti "Sokola", jak je na ni ve fragmentech odkazováno v Menhartově článku i některých příspěvcích.
Takže:
Oddíl Jaroslava Foglara nenašel po vyobcování z Junáka v roce 1949 útočiště v Sokolu, tedy organizaci, ale "jen" v tělovýchovné jednotě Sokol Radlice. Toto ovšem de yure nebyla sokolská jednota, resp. jednota Sokola. Název Sokol Radlice totiž svádí k mylnému faktu, jakoby Jestřábův oddíl přešel do sokolské organizace. Dřívější Sokol ovšem v té době už byl začleněn do nově vytvářené tělovýchovné organizace Československý svaz tělesné výchovy (ČSTV) - podobně jako Junák do ČSM. Samotným jednotám bylo sice v řadě případů umožněno ponechat si název, ale rozhodně nelze tvrdit, že v v širším či plnohodnotném významu se "Jestřáb stal sokolem", nebo že jeho oddíl "našel útočiště pod křídly Sokola".
16. října 2020, 07:05
Ježek

jako agresor

Krizmenovi děkuji za morální podporu!
Ne, moje komentáře opravdu nebyly míněny zle. Jen jsem se snažil takticky a fakticky upozornit na neodstatky, které se vyskytly v Menhyho příspěvku.

Takto kusé a ve své podstatě nic neřikající výstřelky ... pokud by to bylo kdekoli jinde - na některém ue zpravodajských vebů, asi by se zvedlo víc kritických hlasů, jak jsou média zkratkovitá. Ale, aspoň, že Foglara zmiňují.
16. října 2020, 00:37
Krizmen

Zajímavá diskuse

Konečně tu čtu něco zajímavého. Menharte nenech se otrávit, ikdyž věřím tomu, že to Ježek zle nemyslel. Těším se na další sokolská zjištění a na naučnou stezku. Jsem rád, že i stávající vedení pražské pobočky je věrné místu, kde pobočka vznikla - v RADLICÍCH, léta páně 1993. A také jsem rád za zajímavé čtení o Ivančeně a Tátovi Plajnerovi. Přesně o tom by měl web SPJF být :-)
15. října 2020, 18:33
MV Bobr

Překlep u kamaráda Donalda

...správně patří rok 1969 (viz Ivančena), stává se to řadě osob (včetně mě).
15. října 2020, 18:30
lcaja.senov@cmail.cz (administrátor)

Táta Plajner

Ta "Ivančena", o které píšu, byla samozřejmě 26.4.1969 a ne 26.4.1069. V roce 1069 jsme byli (i v Beskydech) teprve asi tak v polovině středověku!

Donald

15. října 2020, 18:14
lcaja.senov@cmail.cz (administrátor)

Táta Plajner

Do třetice:

Pokřik, kterým jsme bratra náčelníka dr. Rudolfa Plajnera dne 26.4.1069 na Ivančeně vítali zněl:

Ivančena, Ivančena!

Fú-ú-ú-ú (napodobení tehdy silně fičícího větru) ,

po větru se nese křik:

TLESK-TLESK-TLESK, náčelník! (opakováno 3x).

Táta Plajner! 

Čí je? Náš!

Za rok zas!

============================

No a v následujících dvaceti letech už jsme k mohyle na Ivančenu stoupali tak říkajíc ilegálně.

 

15. října 2020, 17:55
lcaja.senov@cmail.cz (administrátor)

Táta Plajner

1) Menharte, díky za vložení obrázku k mému dnešnímu komentáři z času 12:03.

2) Ježku, v souvislosti s Tvým dnešním příspěvkem z času 12:16 jsem si vybavil naši (studenti gymnázia v r. asi 1971) spontánní reakci (asi) na agresi amerických imperialistů ve Vietnamu, a to: 

"Nad savanou duch Lenina se sklání, 

nebojte se, indiáni, ani! 

Na souši i na moři 

zaženem agresoři!

 

 

15. října 2020, 14:32
Menhart (administrátor)

Od Donalda

Obrázek k poznámce Donalda z dnešního dne 12:03 hod.

15. října 2020, 12:16
Ježek

regulace

Jako agresor bych na základě dostupných informací doplnil svůj kment:
I z Chápova postřehu je vidno, že tento článěk není dostačující/vyčerpávající. Proto se sluší poděkovat Menhymu za dovysvětlení.

Jako vydavatel by však mohl postupovat poněkud odborněji. Vzhledem k charakteru příspěvku - to, že je badatelský. To, že je zde na stránkách a SPJF je sdružení nastavené pro mládež - která neví.
Vzpomenete-li si, na slova Jaroslava Foglara, kterak šel na svůj první tábor a jeho bratr z konkurenčního oddílu viděl, jak propastně je nepřipraven!?!
Možná pak stačilo uvést, že jde spíš o ilustrační foto, nikoli přímo archivní dokument. Tím se stává papír opatřený razítkem - bez datumu jde totiž jen o papír.
15. října 2020, 12:03
Libor DONALD Čája

Táta Plajner

Menhartova zmínka o tátovi Plajnerovi mě vybídla k vytažení mého starého junáckého deníku a nalistování vlepeného pamětního listu "Ivančena 1969". Je s "tátovým" vlastnoručním autogramem a v mém archivu zaujímá významné místo. Foto dvoustrany z deníku, se zmíněným pamětní listem, posílám emailem Menhartovi, protože je sem neumím vložit.
15. října 2020, 11:03
Menhart

Hoši, hoši

Směr bádání jsme si domluvili s Pedrem ve Sluneční zátoce, když jsme hledali info pro naši naučnou stezku v Radlicích.
Věděli jsme od Pedra, co hledáme a publikovat to chceme v nějaké ucelenější formě najednou - snad Bobří stopě. Zatím jsme v necelé polovině...

Pokud zde zveřejníme jen "ochutnávku" ke dni Sokolů, klidně to nechám bez datumu. Je jasné, že jsou to 50.–60. léta. Zde je to jen doprovodná ilustrace. V článku to bude ucelenější. Doufejme. :-)

Spolupráce se Sokolem - ono šlo především o přežití, o samotnou existenci.
Kdo byl ochoten komunisty nechtěný oddíl vzít pod sebe, byl odvážný a Jestřáb to rád využil. Skautské oddíly nacházely vždy po zákazu skautingu prostor pro práci v jiných organizacích - ve Svazarmu, Sokole, turistice, Pionýru, ČSOP atd.
Myslím si, že náčelník Junáka táta Plajner, apeloval na vedoucí, aby po zákazu skautingu neopouštěli děti. Tohle dělal Jestřáb a jiní již o 20 let dříve.
Poznámka s Marťany nebyla šťastná a ještě, že "...většinou ...zatáhl za jakousi morální brzdu", ale jen to dokazuje, že Čáp nezažil dobu nesvobody a ilegální práci s dětmi a mládeží. :-)

A pokud skončili v Sokole v roce 1967, tak bych v tom hledal uvolnění poměrů v období Pražského jara. To se k Junáku vrátilo spousta schovaných skautských oddílů. To, milý Čápe, nevíš?
15. října 2020, 07:37
Ježek

schopnosti

Asi jste si všimli, že Čáp je dosti schopný, ale mě by opravdu zajímalo více k onomu lístku, který zde Menhy vihodil. Oskenovat lístek dokáže kde kdo, ale SPJF je přec padatelskou organizací.
14. října 2020, 11:42
Čáp (administrátor)

Vzpomněl jsem si na jednoho českého premiéra, který říkal, že se ve sněmovně spojí třeba s Marťany, aby schválil zákony, které navrhuje. Trošku mně to připomíná Jaroslav Foglar, pokud jde o jeho aktivity pro děti. Vzpomeňme například na nedávná odhalení týkající se jeho protektorátní činnosti. Byť (možná narozdíl od toho premiéra) Jaroslav Foglar většinou v určitou chvíli zatáhl za jakousi morální brzdu. Jsem zvědavý na další objevy páně Menhartovy a hlavně na to, proč a jak spolupráce se Sokolem skončila.

9. října 2020, 08:20
Ježek

sorry

Ale, nechybí tam datum? Jakékoli? I v článku? K tomu prv publikovanému podpisu...? Třeba i nedatováno...? Nebo jakkoli to datupově uvést.
Vložení nového komentáře
*
*
*